University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

 

Ajust de volum

Si voleu... Aleshores...
Ajustar el nivell de volum d'una trucada Polseu el botó del volum durant una trucada o després d'activar un to de marcatge.
Polseu Guardar per a mantenir el nou nivell de colum com a nivell predeterminat de l'altaveu o de l'auricular.
Ajustar el nivell de volum del timbre Polseu el botó de volum amb l'auricular en el suport.

 

Canviar el so del timbre
Polseu el botó de Menú i seleccioneu Configuració > Tipus de timbre. Desplaceu-vos fins els tipus de timbre i polseu Reprod. per escoltar el tipus de timbre seleccionat. Una vegada que trobeu el timbre que voleu, polseu Selec. i Acceptar.

 

Llegenda dels botons

 

Definició de les tecles programables
 • Actual. - Actualitzar el contingut i obtenir la informació més recent
 • Aparcar - Emmagatzemar una trucada activa amb aparcament de trucades
 • Esborr. - Eliminar els registres o les configuracions
 • Buscar - Cercar una llista de directori
 • Cancel. - Cancel·lar una acció o eixir d'una pantalla sense aplicar-hi canvis
 • !CaptGr - Contestar una trucada en una altra extensió fora del grup
 • Captur - Contestar una trucada en una altra extensió del grup
 • Conectar - Unir diverses trucades en una mateixa línia
 • Confr. - Iniciar una conferència
 • Cont. - Recuperar una trucada en espera
 • Contes - Contestar una trucada
 • !DsvInc - Activar/cancel·lar el desviament de trucades
 • EditNúm - Editar un número en un registre de trucades
 • Eliminar - Eliminar caràcters a la dreta del cursor quan utilitzeu EditNúm.
 • !EliUltC - Retirar l'última persona que s'ha afegit a la conferència
 • !EliUltLl - Retirar l'última persona que s'ha afegit a la conferència
 • FinTruc. - Desconnectar la trucada en curs
 • Guardar - Guardar la configuració seleccionada
 • !IntruCf - Iniciar una conferència en una línia compartida
 • Intrus. - Connectar-se a una trucada en una línia compartida
 • !ListCnf - Veure els participants en la conferència
 • !MarcObri - Marcar utilitzant un número de l'índex de marcació ràpida
 • Marcar - Marcar un número de telèfon introduït Més Mostrar tecles programades addicionals
 • !MeetMe - Establir una conferència
 • !MonDes - Desactivar el mode d'altaveu
 • Monitor - Activar el mode d'altaveu
 • !NovaTr - Fer una trucada nova
 • Prdtrm. - Restablir la configuració (incloent-hi el volum) als valors de fàbrica originals
 • Privat - Permetre/No permetre que altres persones vegen trucades en una línia compartida
 • Quitar - Eliminar un participant d'una conferència
 • QRT - Enviar problemes de trucada a l'administrador del sistema
 • ReTruc. - Tornar a marcar l'últim número marcat
 • Restab. - Restablir la configuració (inclòs el volum) a valors guardats prèviament
 • RetrTr. - Truca a l'extensió que comunica, i estableix comunicació avisant de la disponibilitat.
 • Sortir - Tornar a la pantalla anterior
 • Selec. - Seleccionar un element en la pantalla
 • Trnsf. - Transferir una trucada
 • !TrsfDir - Transferir dues trucades entre si
 • << - Eliminar caràcters introduïts
 • >> - Passar d'un caràcter introduït a un altre
Transferència de trucades
Si voleu... Aleshores...
Transferir una trucada sense parlar amb el destinatari de la transferència Durant una trucada connectada, polseu Trnsf. i introduïu el número de destí. Quan sentiu el to de trucada, torneu a polsar Trnsf.
Parlar amb el destinatari de la transferència abans de transferir la trucada ('transferència amb consulta') Polseu Trnsf. i introduïu un número de telèfon de destí. Consulteu amb el destinatari. Torneu a polsar Trnsf. per a connectar la trucada. En cas contrari, polseu el botó Espera per a tornar a la trucada original.
Transferir i connectar dues trucades en curs entre si ('transferència directa') Seleccioneu la primera trucada. Repetiu el mateix procediment amb la segona trucada. Des d'una de les dues trucades seleccionades, polseu més > TrsfDir. Si voleu romandre en la trucada, utilitzeu la funció Connectar per a iniciar una conferència.