Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • ARTEC
Simulador de conducció d'automòbils format per dos llocs de conducció que juntament amb un lloc d'instructor, que permeten reproduir tota mena de situacions perilloses mentre el conductor es troba als comandaments d'una reproducció d'un cotxe real..
Desenvolupament d'un Joc Interactiu en 3D per ajudar i proporcionar la informació suficient a futurs emprenedors, per conèixer tot el camí necessari per esdevenir treballadors autònoms.
El projecte Intelligent Eye és una aplicació per a telèfons mòbils que ofereix informació contextualitzada, és a dir informació rellevant per a l'usuari depenent de la seva ubicació.
"Observacions Instantànies" és una eina per a l'estudi i el control d'operacions que intervenen en un treball.
"Cronos" és una eina de cronometratge utilitzada per realitzar estudis de temps. L'objectiu és simplificar el procés de mesura, eliminant errors i dificultats de càlcul, de manera que no es requereixi un esforç a l'hora de treballar.
FOREM Andalusia, ha apostat per introduir les noves tecnologies en els seus cursos de formació i per a això s'ha triat la Realitat Augmentada com la solució més prometedora.
El projecte BIOMIMO es desenvolupa conjuntament amb el Centre de Recerca Ikerlan. Durant el desenvolupament d'aquest projecte el grup ARTEC ha investigat com aplicar tècniques de captura de moviment, interacció multimodal i realitat augmentada al desenvolupament d'una ortesi de 5 graus de llibertat.
Segona versió del simulador ENSISAM, per al qual es van desenvolupar 4 llocs de simulació immersius. Cada lloc té projecció estereoscòpica, captura de moviments utilitzant una càmera infraroja i un comandament sense fils.
VALL és una l'eina per al disseny i visualització de carreteres i infraestructures viàries,on els usuaris poden dissenyar o modificar traçats vials de forma interactiva i tridimensional.