Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • LSYM
La grúa pórtico se dedica a estibar (cargar) y desestibar (descargar) barcos de contenedores. Tiene un peso próximo a las 1000 toneladas, eleva cargas de más de 50 toneladas y el operario se encuentra situado en una cabina suspendida a más de 30 metros sobre el suelo. Esto hace que se requiera una gran destreza para su manipulación.
El Sistema de Simulació de grua RTG del Laboratori de Simulació i Modelatge és un avançat sistema de simulació que li permetrà desenvolupar un complet programa de formació per al maneig de les grues del tipus RTG.
El simulador de grúa móvil (MHC) se realiza para cubrir una necesidad de entrenamiento de este tipo de grúas de uso general que pueden desplazarse mediante un sistema de tracción de ruedas (no guiadas por raíles) por la terminal portuaria.
El treball de la grua Reach - Stacker es realitza , igual que el de la Trastainer, a les terminals de contenidors. La tasca d'aquesta grua és la càrrega de contenidors en camions i ferrocarrils per al seu transport.
Una màquina retroexcavadora és una màquina de construcció o equip pesat que consta d'un tractor, que està equipat amb una pala/cullera a la part davantera i una màquina retroexcavadora petita a la part posterior. Al Laboratori de Simulació i Modelatge, hem desenvolupat un simulador de retroexcavadora emprant les tècniques més innovadores.
El Simulador de carretó elevador (FORKLIFT) de LSyM et posa als comandaments d'un dels vehicles més importants de les indústries de càrrega pesada. El carretó elevador és un vehicle contrapesat en la seua part posterior, que mitjançant dos forquetes pot transportar i apilar càrregues generalment muntades sobre tarimes o palet
El Sistema de Formación de Grúa Torre consta de dos módulos, integrados en una única aplicación; por una parte, el material didáctico, que consiste en una presentación para el seguimiento del curso teórico; y por otra parte, el Entorno de Obra Virtual, que integra un Simulador de Grúa Torre y que permite realizar ejercicios prácticos.
El sistema de simulació reprodueix, amb alt nivell de realisme, l'entorn de treball que ens trobem en una obra de construcció. Els manipuladors telescòpics són màquines mòbils versàtils que poden equipar-se amb una àmplia gamma d'accessoris. Hi ha dos tipus principals: giratoris i no giratoris.
El simulador reprodueix amb alt grau de realisme l'entorns de treball que es pot trobar a les instal·lacions fàbriques i magatzems. Les Grues Pont són màquines versàtils utilitzades per elevació/baixada vertical de carregues no guiades lliurement.