University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

Reclamacions sobre la llengua de docència

Els idiomes de la docència en la Universitat de València estan regulats pel Reglament d'Usos Lingüístics, pel Pla d'increment de la docència en valencià i pels Criteris d'elaboració de l'oferta acadèmica que s'aproven per a cada curs acadèmic.

Si us ha afectat algun incompliment d'aquesta normativa, podeu presentar una reclamació, adreçada als òrgans competents en matèria d'organització docent, mitjançant la plataforma entreu.uv.es.

També, podeu emplenar i imprimir aquest formulari de comunicació d'incidències en la llengua de la docència. En tots els casos, us recomanem presentar-la a:

» El Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.
» El Consell del departament al qual correspon cada assignatura en qüestió i al qual pertany el professorat encarregat de la docència en l'assignatura.
» Us recomanem que envieu una còpia de la reclamació al Servei de Política Lingüística, a efectes informatius.

A banda del formulari que hi ha més amunt, podeu usar qualsevol model d'instància. Recordeu quedar-vos una fotocòpia del document complet i registrar la reclamació al Registre General de la Universitat de València (av. de Blasco Ibáñez, 13) o al de la secretaria de la vostra facultat. En última instància, si considereu que la vostra reclamació no s'ha resolt de manera satisfactòria, podeu recórrer a la Sindicatura Universitària de Greuges.

 

Volíeu altres impresos de sol·licitud o enviar-nos un suggeriment o comentari?

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy