University of Valencia logo Logo Logo del portal

1. ApS INTEGRATS EN L’ASSIGNATURA

Ens referim a dur a terme metodologies d’ApS integrades dins del procés formatiu de les assignatures dels i de les estudiants de grau i postgrau de les diferents facultats de la UV.

Dins d’aquesta modalitat:

L’avaluació de l’alumne/a depén del professor/a de l’assignatura com a part intrínseca de la mateixa.

Des de la institució, disposem de:

 • Cursos de formació del professorat en ApS en el pla de formació del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner en, almenys, un quadrimestre del curs acadèmic.
 • Un cens de professorat que està exercint ApS en les seues classes.
 • Un cens d’experiències docents de ApS en les classes universitàries.
 • Una base de dades dels centres, institucions i organitzacions col·laboradores amb aquestes assignatures en matèria de projectes ApS.
 • Un tècnic/a que s’encarrega d’aquestes qüestions.

2. ApS PUNTUALS (amb la comunitat)

En aquest cas l’alumnat tindrà crèdits de participació i la seua participació en aquesta modalitat de ApS tindrà un reflex oficial en el Suplement Europeu al Títol, com ocorre ja en altres universitats de l’àmbit nacional i internacional.

Dins d’aquesta modalitat:

L’avaluació depén del procés formatiu procurat pels guies d’aprenentatge-servei. Aquesta modalitat acredita a l’estudiant amb 3 crèdits de participació.

Des de la institució, ens comprometem a:

 • Cercar als i les guies d’Aprenentatge Servei.
 • Sensibilitzar a l’alumnat amb l’interès que pot tenir aquest programa de cara al seu projecte formatiu en les setmanes de benvinguda de les facultats, en el procés de matrícula, etc., a través de campanyes atractives, entrant en l’inici de les classes dels cursos acadèmics…
 • Formar a l’alumnat que s’involucre en els mateixos en cursos establits des del SeDI (10 hores de formació).
 • Organització tècnica i logística: contractes amb alumnat i assegurances per als mateixos.
 • Detectar els centres, organitzacions i institucions col·laboradors, validar-los i sistematitzar-los en una base de dades.
 • Dissenyar programa ApS d’aquesta modalitat: nombre d’hores de formació de l’alumnat, nombre d’hores presencials en el centre, nombre d’hores amb el/la guia, nombre d’hores d’elaboració de la memòria del projecte a través del quadern de ApS, etc.
 • Generar material didàctic que ajude als i les guies d’aprenentatge a transmetre en què consisteix el ApS i com ha d’executar-se per al lliurament del projecte final: quadern ApS i rúbriques per a la seua avaluació.
 • Elaborar un document base per a centres, institucions i organitzacions: què és ApS (i què no ho és) i requisits dels centres i projectes ApS perquè es duguen a terme en les organitzacions.
 • Disposar d’un/a tècnic/a que s’encarregue d’aquestes qüestions.
 • Publicar un llistat amb els projectes anuals que proposem.