University of Valencia logo Logo Logo del portal

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, seguint la dinàmica ja empresa per altres universitats espanyoles, ha engegat un projecte d’institucionalització d’aquesta metodologia d’aprenentatge, l’Aprenentatge- Servei (ApS), entre l’alumnat universitari de diferents cursos acadèmics. El projecte ho lideren d’una banda el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), i per un altre el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI).

L’interès resideix a convèncer de la força i impacte positius que té el ApS sobre l’adquisició de competències i valors per a l’alumnat universitari, al mateix temps que és necessari diferenciar-la d’altres fórmules que no són ApS i amb açò ens referim a les pràctiques i el voluntariat, principalment.

L’ApS en la Universitat de València compta amb dos línies de treball:

  1. La dels ApS integrats que protagonitzen alumnos/es que participen en assignatures els professors i professores de les quals estan vinculats/des a la difusió i el treball amb ApS.
  2. La dels ApS puntuals en les assignatures universitàries, que compta amb 6 línies d’acció a les què es pot sumar l’alumnat universitari. Estos compten amb crèdits de participació i tindran un reflex oficial en el Suplement Europeu al Títol.