University of Valencia logo Logo del portal

  • ApS

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, seguint la dinàmica ja empresa per altres universitats espanyoles, ha engegat un projecte d’institucionalització d’aquesta metodologia d’aprenentatge, l’Aprenentatge- Servei (ApS), entre l’alumnat universitari de diferents cursos acadèmics. El projecte ho lideren d’una banda el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), i per un altre el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI).

L’interès resideix a convèncer de la força i impacte positius que té el ApS sobre l’adquisició de competències i valors per a l’alumnat universitari, al mateix temps que és necessari diferenciar-la d’altres fórmules que no són ApS i amb açò ens referim a les pràctiques i el voluntariat, principalment.

L’ApS en la Universitat de València compta amb dos línies de treball:

  1. La dels ApS integrats que protagonitzen alumnos/es que participen en assignatures els professors i professores de les quals estan vinculats/des a la difusió i el treball amb ApS.
  2. La dels ApS puntuals en les assignatures universitàries, que compta amb 6 línies d’acció a les què es pot sumar l’alumnat universitari. Estos compten amb crèdits de participació i tindran un reflex oficial en el Suplement Europeu al Títol.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy