Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

INFORMES OBRES 2019

  Total %

Adjudicats per Procediment

Obert Simplificat

  *Ordinari 1 2,50%
Selecció Acord Marc
  *Ordinari 22 55,00%
Emergència 1 2,50%
Modificacions Contractuals
  *Ampliació de termini 1 2,50%
Projectes Modificats 7 17,50%
Certificacions Finals 3 7,50%
Desistiments 2 5,00%
Resolució Contracte 2 5,00%
Expedients anul·lats 1 2,50%
Total actes fiscalitzats 40 100%
Total informes emesos 40  

SERVEIS 2019

  Total %
Adjudicats per Procediment Obert
  *Ordinari 15 14,71%

Adjudicats per Procediment

Obert Simplificat

  *Ordinari 5 4,90%

Adjudicats per Procediment

Obert Simplificat Abreviat

  *Ordinari 1 0,98%
Adjudicats per Procediment Negociat
  *Ordinari 1 0,98%
Selecció Acord Marc
  *Ordinari 8 7,84%
Modificacions Contractuals
  *Ampliació 6 5,88%
  *Disminució 4 3,92%
  *Ampliació de termini 3 2,94%
Pròrrogues 46 45,10%
Proyecte Modificat 7 6,86%
Resolució Contracte 1 0,98%
Reajustament PEM 1 0,98%
Procediment d'Enriqueriment injust 1 0,98%
Cessió Contracte 1 0,98%
Desert 1 0,98%
Altres 1 0,98%
Total actes fiscalitzats 102 100%
Total informes emesos 94  

SUBMINISTRAMENTS 2019

  Total %
Adjudicats per Procediment Obert
  *Ordinari 15 21,43%
Adjudicats per Procediment Obert Simplificat    
 *Ordinari 12 17,14%
Adjudictas per Procediment Obert Simplificat Abreviat    
 *Ordinari 3 4,29%
Adjudicats per Procediment Negociat    
  *Ordinari 17 24,29%
Adquisicions Centralitzades 2 2,86%
Modificacions Contractuals
  *Ampliació 3 4,29%
Pròrrogues 7 10,00%
Reajustament d´interessos 5 7,14%
Desistiment 1 1,52%
Desesrts 3 4,29%
Altres 2 2,86%
Total actes fiscalitzats 70 100%
Total informes emesos 70  

ENCOMANES DE GESTIÓ 2019

  Total %
Liquidacions 6 54,55%
Modificacions 1 9,09%
Pròrrogues 4 36,36%
Total actes fiscalitzats 11 100%
Total informes emesos 10  

Actualitzat octubre 2019