University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

This classroom has 50 seats. Mobile and adapted furniture. Platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

This classroom has 55 seats. Mobile and adapted furniture. Platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

Classroom adapted for teaching staff with reduced mobility.

This classroom has 49 seats. Mobile and adapted furniture. Adapted platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

Classroom adapted for teaching staff with reduced mobility.

This classroom has 50 seats. Mobile and adapted furniture. Adapted platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 5 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

This classroom has 61 seats and 2 for people with reduced mobility. Fixed and adapted furniture. Platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone, battery charger and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

This classroom has 77 seats and 2 for people with reduced mobility. Fixed and adapted furniture. Platform. Computer equipment for teaching staff on a multimedia desktop that includes microphone, battery charger and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations. Darkening for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

This classroom has 77 seats and 2 for people with reduced mobility. Fixed and adapted furniture. Platform. Computer equipment for teaching staff with multimedia desktop that includes microphone, battery charger and independent audiovisual system. Hybrid teaching system with built-in monitor camera included. Video projector with pointer/slider for presentations.  Blackout for projection by means of blinds. Chalk board. 4 wall sockets and 2 table sockets. Phone support with concierge staff. Security PA system. Wi-Fi.

L’aula disposa de 77 places i 2 per a persones amb mobilitat redüida. Mobiliari fix i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon, carregador de bateries i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.