University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

L’aula disposa de 50 places. Mobiliari mòbil i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

L’aula disposa de 55 places. Mobiliari mòbil i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

Aula adaptada per al personal docent amb mobilitat reduïda.

L’aula disposa de 49 places. Mobiliari mòbil i adaptat. Tarima adaptada. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

Aula adaptada per al personal docent amb mobilitat reduïda.

L’aula disposa de 50 places. Mobiliari mòbil i adaptat. Tarima adaptada. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 5 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

L’aula disposa de 61 places i 2 per a persones amb mobilitat redüida. Mobiliari fix i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon, carregador de bateries i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

L’aula disposa de 77 places i 2 per a persones amb mobilitat redüida. Mobiliari fix i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon, carregador de bateries i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

L’aula disposa de 77 places i 2 per a persones amb mobilitat redüida. Mobiliari fix i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon, carregador de bateries i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.

L’aula disposa de 77 places i 2 per a persones amb mobilitat redüida. Mobiliari fix i adaptat. Tarima. Equip informàtic per al professorat amb taula multimèdia que inclou: micròfon, carregador de bateries i sistema audiovisual independent. Sistema d'ensenyament híbrid que inclou càmera en monitor. Canó de projecció amb punter/passador per a presentacions.  Enfosquiment per a projecció mitjançant estors. Pissarra de guix. 4 endolls en paret i 2 en taula. Telèfon de suport amb el personal de consergeria. Megafonia de seguretat. Wifi.