University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Formulari de sol·licitud d'espais per al personal (FFTiC) 

FUNCIONAMENT: 

Cal realitzar una sol·licitud per dia amb diferents espais. S'ha de sol·licitar amb mínim 5 dies hàbils (laborals) abans de l'esdeveniment.
Es confirmarà la reserva amb màxim 2 dies hàbils (laborals) des de la sol·licitud. La persona organitzadora de l'esdeveniment  haurà de
complir l'aforament assenyalat, les mesures de seguretat així com l'ús correcte de l'espai.
La Facultat no es fa responsable de l'organització de l'esdeveniment. 
Dades Sol·licitant
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Reserva d’espais
 
 
 
S. d'Actes "Manuel Sanchis Guarner" (aforament: 332 pax) accés pel jardí
S. de Juntes "César Simón" (aforament: 50 pax)
S. de Graus "Enric Valor" (aforament: 112 pax)
Espai Cultural (aforament: 54 pax)
 
 
 

        

La resolució en la concessió d'espais i la seua regulació està sotmés al document Protocol per a l'ús d'espais docents de la Universitat de València, Estudi General (CG 1-III-2011). Pots consultar els preus de lloguer d'espais en el Reglament d'execució pressupostària de la Universitat de València, que en el seu annex 2 (Preu públic per venda de béns i prestació de serveis no acadèmics) reflecteix les tarifes per la cessió temporal de locals. A això han de sumar-se els conceptes corresponents a vigilancia, neteja i serveis audiovisuals si calgueren. Reglament d'Execució Pressupostària de la Universitat de València.

Informació sobre protecció de dades

Les vostres dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguen necessaris per la tramitació de la vostra sol·licitud de reserva d'espais de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València (@uv.es o @alumni.uv.es), o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si s’escau, documentació acreditativa, dirigit a “Protecció de dades - Servei d’Informàtica”, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010. València.

Podeu consultar la política de privadesa de la Universitat de València en http://links.uv.es/fuRT9SJ.