Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

  • La Junta Electoral de Centre dirigeix i coordina els processos electorals que es realitzen en el Centre. Ha de dirigir les elecció a la Junta de Centre i al Degà o Degana, sota la supervisió de la Junta Electoral de la Universitat.

Composició (Junta de Centre 21-12-2020)

Nomativa relacionada

Nom Categoria Departament/Àrea Contacte
Buelga Vásquez, Sofía Presidenta Psicologia Social sofia.buelga@uv.es
Oliver Germes, Amparo Presidenta (Suplent) Metodologia amparo.oliver@uv.es
Giménez Costa, José Antonio PDI Psicologia Bàsica jose.a.gimenez@uv.es
Pérez González, Francisco PDI (Suplent) Psicologia Evolutiva francisco.perez-gonzalez@uv.es
Motos Sellés, Patricia PDI (no perm.) Básica patricia.motos@uv.es
Bisetto Pons, David PDI (no perm - Suplent) Psicologia Evolutiva david.bisetto@uv.es
Gómez Pérez, Luis PAS Psicologia Bàsica luis.gomez@uv.es
Arribas Morales, Sergio PAS (Suplent) Secretaria sergio.arribas@uv.es
Anna Lizondo Navarro Estudiant ADR 2021  
Sonia Beleño Fernández Estudiant ADR 2021