Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

  • La Junta Electoral de Centre dirigeix i coordina els processos electorals que es realitzen en el Centre. Ha de dirigir les elecció a la Junta de Centre i al Degà o Degana, sota la supervisió de la Junta Electoral de la Universitat.

Composició (Junta de Centre 20-12-2023)

Nomativa relacionada

 

Nom Categoria Departament/Àrea Contacte
Buelga Vásquez, Sofía Presidenta (PDIVP) Psicologia Social sofia.buelga@uv.es
Giménez Costa, José Antonio PDIVP Psicologia Bàsica jose.a.gimenez@uv.es
Arnáez Sampedro, Sandra PDIVNP Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics sandra.arnaez@uv.es
Gómez Pérez, Luis PTGAS Psicologia Bàsica luis.gomez@uv.es
Riera Asensio, Adrián ESTUDIANT    
Torralba Martínez, Inés ESTUDIANT