Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

  • La Junta Electoral de Centre dirigeix i coordina els processos electorals que es realitzen en el Centre. Ha de dirigir les elecció a la Junta de Centre i al Degà o Degana, sota la supervisió de la Junta Electoral de la Universitat.

Composició

Nom Categoria Departament/Àrea Contacte
Soler Boada, Mª. José Presidenta Psicologia Bàsica Ext. 64527
maria.j.soler@uv.es
Arenas Fenollar, Mª Carmen Presidenta (Suplent) Psicobiologia Ext. 64527
maria.j.soler@uv.es
Ruiz Ruiz, Juan Carlos PDI Metodologia Ext. 64527
maria.j.soler@uv.es
Buelga Vasquez, Sofía M. PDI (Suplent) Psicologia Social Ext. 64527
Sofia.Buelga@uv.es
Francés Carbonell, Miguel PAS Deganat Ext. 64466
mikel@uv.es
Martínez Pérez, Carlos PAS (Suplent) Secretaria Ext. 83771
carlos.mp@uv.es
Beleño Martín, Sonia Estudiant ADR Ext. 64667
beleno@alumni.uv.es