Enllaç a Facultat de PsicologiaUniversitat de València Logo del portal

Funcions

És l'òrgan competent per a resoldre les impugnacions presentades, es a dir, té competències en matèria de revisió d'exàmens sol·licitats pels alumnes.

Composició

 

Normativa relacionada