Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

Llista de procedimients relacionats amb la matricula de les titulacions de Psicologia i Logopèdia.

 

Procediment: 

 

Procediment

Actuació

Lloc 

Data

Normativa / + informació

Matrícula 1er curs

Comprovació cita de matrícula

Llista cites matrícula Psicologia

Llista cites matrícula Logopèdia

Del 16 al 19 de juliol de 2019

--

Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Del 16 al 19 juliol de 2019

Document Orientacions
Manual d'ajuda
ACGUV 107/2017
 Decret 140/2018 (Taxes)

Crides llista d'espera

Les crides no és faran de forma presencial.
Comunicació a l’interessat per mitjà de SMS al seu telèfon mòbil.

1ª Crida: 22 de juliol de 2019
2ª Crida: 25 de juliol de 2019
3ª Crida: 30 de juliol de 2019

--

Presentació de documentació

Secretaria de la Facultat de València

Del 2 al 13 de setembre de 2019

Llista de documents

Emissió de carnet universitari

Seminari B.
-Planta Baixa de la Facultat de Medicina-

Grau Psicologia
De la A a la LL: 11 de setembre
De la M a la Z: 12 de setembre

Grau Logopèdia
13 de setembre

Hora
9:00h a 17:00h
Divendres fins les 15:00h

 

Matrícula 2n curs i posteriors

Preparació matrícula

Portal Serveis Estudiants UV

Des de l'1 de juliol de 2019

--

Comprovació cita de matrícula

Secretaria Virtual UV

Des del 19 de juliol de 2019

--

Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Del 22 al 31 de juliol de 2019

Manual d'ajuda
ACGUV 107/2017
Decret 140/2018 (Taxes)

Presentació de documentació

Secretaria de la Facultat de València

Del 2 al 13 de setembre de 2019

--

Matrícula parcial

1er curs

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT19)

Del 22 de juliol al 13 de setembre de 2019

ACGUV 107/2017

2n curs i posteriors

Seu Electrònica UV -ENTREU-
(Procediment EST_MPT19)

De l'1 al 15 de juliol de 2019 

Canvis de grup

Sol·licitud

Enviar Sol·licitud general a
l'Email: Fac.Psicologia@uv.es

• Des del moment de la matrícula fins al 31 de juliol de 2019

• Per a assignatures del 2n cuadrimestre quan es donen causes sobrevingudes justificades s'obrirá un periode de sol·licitud
del 7 al 10 de gener del 2020 

Nota informativa

Resolució

Tauler d’anuncis electrònic Facultat Psicologia/Web

5 de setembre de 2019

--

Continuació estudis d'estudiants de la Facultat de Psicologia No Matriculats en anys anteriors.

Sol·licitud de cita de matrícula

Seu Electrònica UV -ENTREU- 
(Procediment EST_CONEST19)

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2019

--

Anul·lació matrícula per causes de força major

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Fins el 30 de desembre de 2019

+Informació

Art.18 de l'ACGUV 107/2017

Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre

De l'1 d'octubre al 15 desembre de 2019

Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total

de l'1 de novembre al 15 de maig de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy