BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

 Bases de dades de CIÈNCIES SOCIALS

 A - B - C - E - FI - K - O - P - R - S - T - U - W

 

Abi-Inform Complete

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Conté: ABI/INFORM Dateline: informació empresarial local i regional, ABI/INFORM Global: recull de publicacions relacionades amb les ciències econòmiques i empresarials: comptabilitat, banca, recursos humans, màrqueting i direcció d’empreses, finances, telecomunicacions, informàtica, tendències internacionals del mercat, etc. Cobreix més de 3.000 títols publicats en llengua anglesa. ABI/INFORM conté referències bibliogràfiques amb resums i inclou el text complet de més de 2.000 publicacions, en formato text i PDF. ABI/INFORM Trade & Industry: conté més de 1200 periódics centrats en mercats i industries.

Abstracts in Social Gerontology

[Accés només UV]

Abstracts in Social Gerontology inclou registres bibliogràfics que cobrixen àrees essencials relacionades amb la gerontología social, fins i tot psicologia de l'envelliment, abús a ancians, la societat i els ancians i altres àrees d'importància clau per a aquesta disciplina.

Aranzadi Expertos (abans Westlaw.ES Prácticos)

[Accés només UV]    [Guia d'ús]

Conté pràctics social, fiscal, administració local i urbanisme. Cadascú conté normativa bàsica, comentaris, casos pràctics, formularis, checklist (relació de pasos a seguir i orientacions per a comprobar el cumpliment d'un requeriment), unificació de doctrina, cuadres, webs, legislació i jurisprudència.

 Tornar a l'inici

Banc de dades del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)

La web d'accés al banc de dades del CIS proporciona la informació completa dels estudis, de les preguntes que els componen i a les sèries temporals del CIS que tracten de captar les opinions i actituds de la població. Cerques generals per text lliure i cerca avançada per dades d'estudis, dades de qüestionari i dades de mostres. Permet exportar a excel o pdf els resultats de les consultes i subscriure's al canal RSS de novetats.

 Tornar a l'inici

CAIRN General Collection

[Accés només UV]

CAIRN és una editorial francesa de l'àmbit de les ciències socials i humanitats. Des del seu portal podem accedir a 270 revistes i fer recerques de manera global per matèria, autor o publicació. També es pot accedir a les revistes per disciplina. Els articles estan disponibles en format pdf o html.

Té servei d’alertes, subscripció a font RSS i compte personal per a guardar un històric de recerca.

Ajuda en línia i tutorials (en francés)

Matèries: ciències socials, dret i legislació, sociologia, humanitats, filosofia, història.

CISS Laboral

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

La informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre si: Comentaris, Normativa, Doctrina i Jurisprudència, Formularis i casos pràctics en les matèries Laboral (tant dret individual com a col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el Procediment laboral i obligacions formals.

Tornar a l'inici

Eldd (European Legal Database on Drugs)

Base de dades en línia de legislació elaborada per EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) sobre la situació de les drogues als estats membres de la UE i Noruega. Conté textos legals en formats originals, estudis comparatius, notícies, etc.

ERIC

[Videotutorial] 

Base de dades bibliogràfica de l'Educational Resources Information Center del Departament d'Educació del govern dels Estats Units d'Amèrica. Conté prop d'1.600.000 de registres i és la base de dades més important de l'àmbit educatiu. Recull informació provinent del RIE (Resources in Education) i del CIJE (Current Index to journals in Education) des de 1966.

Espacio Mayores

Aquest portal, inclós dins de la plataforma web de l'Imserso i dirigit als professionals dels serveis socials, a les persones majors i a la societat en general, dóna continuïtat a l'anterior «Portal Mayores». Conté informació i documentació sobre persones majors i serveis socials en el marc de les administracions públiques: noticies d'actualitat, documentació (informes, monografies, etc.), normativa, estadístiques i una agenda d'events (congressos, jornades, simposis, etc.)

Estadístiques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Es presenten les estadístiques de l'educació que són competència del Ministeri d'Educació, juntament amb enllaços a informació estadística nacional i internacional rellevant per al sector educatiu: ensenyaments universitaris, ensenyaments no universitaris, recursos econòmics destinats a l'educació, relació del sistema educatiu amb l'exterior, formació i mercat laboral, indicadors i publicacions de síntesi.

Eurydice

Xarxa d’informació sobre els sistemes i les polítiques nacionals en educació de 38 països europeus.

Tornar a l'inici

Factiva

[Accés només UV]    [Guia d'ús]

Ofereix el text complet de publicacions economicoempresarials, periòdics internacionals, agències de premsa, informes de companyies i enllaços a altres serveis en línia. Permet localitzar informació en les fonts més prestigioses i serveis d’informació nacionals i internacionals (ABC, Alimarket, El País, La Vanguardia, Expansión, Reuters, Cinco Días, etc.) al llarg dels últims anys.

Tornar a l'inici

ÍnDICEs CSIC (inclou antic ISOC)

[Accés només UV]    [Manual d'ajuda]   

Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles de recerca publicats en revistes científiques espanyoles. Portal que integra les antigues Bases de dades bibliogràfiques del CSIC (ISOC, ICYT i IME).

INEbase

[Guia d'ús]

INEbase publica tota la producció estadística de l'Instituto Nacional de Estadística. És d'accés gratuït. La informació s'estructura per temes i apartats. De cada tema s'obtenen: operacions per a les que es presenten resultats, junt amb una breu descripció de les variables publicades, la periodicitat i disponibilitat de les dades i l'àmbit geogràfic; publicacions i estudis relacionats; enllaços a altres webs on ampliar la informació de fonts externes; i un enllaç a l'IOE per a conéixer totes les operacions del Sistema Estadístico Español relacionades.

Informes Raxen (MCI. Movimiento Contra la Intolerancia)

Elaborats pel Moviment Contra la Intolerància, són de caràcter trimestral i estudis sobre les actituds, més negatives i extremes, com el racisme, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància, dels espanyols envers els immigrants, a partir dels incidents d’aquesta índole ocorreguts a Espanya.

Informes y Estadísticas del Observatorio Español sobre Drogas (OEDA)

L’OEDA és l’òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts nacionals i internacionals, sobre la situació de les drogues al nostre país. Fa pública aquesta informació mitjançant la publicació, de caràcter periòdic, d’informes, estudis i enquestes sobre la drogoaddicció. És un punt focal a Espanya de la Xarxa Europea d’Informació sobre Drogues i Toxicomanies (REITOX). Per a poder visualitzar els documents (en format PDF) cal tenir instal·lat el programa Acrobab Reader.

Tornar a l'inici

Key Indicators of the Labour Market (KILM)

És una eina d'investigació multi-funcional de la International Labour Organization (ILO). Ofereix estadístiques del mercat de treball, estudis sobre atur i ocupació, pobresa relacionada amb el treball i productivitat laboral. Consta d'una base de dades online, fitxers Excel de dades i anàlisis teòriques en pdf.

Tornar a l'inici

OECD Statistics

[Accés només UV]    [Guia d'ús]

Base de dades de la OECD que dóna accés a tres tipus de contingut estadístic: Bases de dades (només accessibles les que tenim per subscripció), i els continguts gratuïts: Key Tables (indicadors claus per temes, els més populars i els més consultats formatats de manera que es puguen utilitzar directament) i Statistical Books (OECD Factbook): les dades de les publicacions periòdiques i seriades de la OECD presentades en format Web, PDF i XLS per tal de facilitar la utilització posterior de les dades.

Guia ràpida d'ús

Oberaxe. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Dependent de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, Direcció General d’Integració dels Immigrants, l’Observatori tracta d’aportar una visió per al conjunt d’Espanya sobre la situació del racisme i la xenofòbia, sistematitzant la informació a escala nacional i aglutinant les diverses iniciatives en aquest àmbit.

Open Knowledge Repository

Aquest repositori dóna acces a la producció cientifica del Banc Mundial. Conté documents (llibres, articles, informes de desenvolupament mundial, working papers) sobre ciències económiques i empresarials, dret i politica, agricultura, alimentació i veterinària, ecologia i medi ambient, salut i medicina, geografia i estudis regionals. Part del contingut no està disponible en text complet. Es poden configurar feeds RSS i Atom que avisen de nous continguts.

Tornar a l'inici

Periodicals Archive Online

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

S’hi recull el contingut de més de 4.200 revistes digitalitzades editades en castellà, anglès i altres llengües, especialitzades en humanitats i ciències socials (dret, ciències polítiques, economia, empresa/administració, estudis de la dona, etc.). La informació inclosa té un caràcter retrospectiu, ja que les publicacions es buiden des del primer número fins a l’any 2000. S’hi ofereixen resums d’articles. A més, una part dels títols (uns 300) estan disponibles a text complet.

ProQuest Ciències Socials i Jurídiques

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques referencials i a text complet en el camp de les Ciències Socials. Matèries: Sociologia, ciencies polítiques, afers públics, relacions internacionals, dret, criminologia, relacions laborals, treball social, psicologia.

Pot fer-se la cerca conjunta en totes elles o canviar la selecció dins de la plataforma.

Ver bases de dades que conté

Tutorials i formació en línia

ProQuest Economia i Empresa

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques referencials i a text complet en el camp de l’Economia i Empresa. Matèries: Economia, empresa, comptabilitat, marketing, finances, informàtica, legislació fiscal i financera, mercats, banca, notícies.

Pot fer-se la cerca conjunta en totes elles o canviar la selecció dins de la plataforma.

Ver bases de dades que conté

Tutorials i formació en línia

ProQuest Psychology Journals

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

ProQuest Psychology Journals proporciona articles de més de 600 publicacions especialitzades en psicologia i matèries afins, de les quals unes 500 són a text complet, en format text i PDF. Inclou, a més, 4.000 tesis en anglès, també a text complet, publicades entre 2000 i 2005.

PsicoDoc

[Accés només UV]

Base de dades bibliogràfica, amb enllaços a alguns textos complets, especialitzada en Psicologia i disciplines afins. S'inclouen els treballs publicats en revistes, congressos i llibres, editats a Espanya i Amèrica Llatina, des de 1975 fins a l'actualitat. 

PsycARTICLES

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Psycarticles és la base de dades a text complet de les revistes publicades per the American Psychological Association, the APA Educational Publishing Foundation, the Canadian Psychological Association, and Hogrefe & Huber. En total, Psycarticles reuneix més de 140.000 articles a text complet de les 72 revistes principals de l’APA des del número 1 de la revista Psychological Review publicat en 1894, fins avui.

PsycINFO

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

PsycINFO inclou referències bibliogràfiques i resums d’articles de revista, capítols de llibres i monografies en el camp de la psicologia, i sobre els aspectes psicològics d’altres disciplines: medicina, psiquiatria, infermeria, sociologia, educació, farmacologia, fisiologia, lingüística, antropologia, empresa i dret. Recull unes 1.800 publicacions periòdiques d’àmbit internacional. Incorpora anualment uns 50.000 registres.

Publicacions de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues

Conté les publicacions en format electrònic (PDF) del Pla nacional sobre drogues, com també les memòries del Pla i els informes de l’Observatori Espanyol sobre Drogues.

Tornar a l'inici

Redined

REDINED (Xarxa de Bases de dades d'Informació Educativa), conté: investigacions, innovacions, recursos i revistes íbero-americanes sobre educació, amb enllaços al document a text complet si està disponible. Està estructurada en Redined-Investigación, que recull investigacions educatives des de 1975, produïdes en les universitats. Redined-Innovación, recull projectes d'aquest tipus des de l'any 1980. Redined-Recursos, recull recursos educatius, produïts des de 1980. I Redined-Revistas, amb articles de revistes des de 1999.

Repositorio OXFAM policy & practice

Oxfam policy & practice és el repositori d'accés obert de l'ONG OXFAM, dedicada a l'ajuda humanitària i al desenvolupament. Conté materials sobre la investigació, els programes i les polítiques que duu a terme l'organització, accessibles a text complet. Ofereix accés a més de 3.000 recursos publicats: llibres, articles de revistes, documents de treball, informes d'investigació, estudis de casos, etc., dóna una visió actual de les polítiques, programes i àrees d'investigació que desenvolupa Oxfam, així com notícies i anàlisis a través del blog.

Tornar a l'inici

Scopus

[Accés només UV]

Conté referències bibliogràfiques de 16.300 publicacions periòdiques (peer-review) procedents de 4.000 editorials, 700 actes de congressos internacionals, 1.200 revistes open acces, 386 milions de pàgines científiques, 22 milions de patents i les bases de dades MEDLINE i EMBASE. Actualment està integrat a la plataforma SciVerse Scopus, amb Science Direct i el contingut web de SCIRUS (cercador científic d'internet).

Proporciona referències bibliogràfiques completes, més de 29 milions de resums i permet cercar per referències citades des de l'any 1996 fins ara. Dóna accés al text complet dels articles de revistes subscrites per la Universitat.

Servicio de Información sobre Discapacidad (SID)

Portal temàtic en Internet sobre discapacitat en el que es pot trobar informació contrastada sobre normativa, recursos, prestacions, ajudes, centres i serveis, organitzacions, bibliografia, noticies d'actualitat, estadístiques, etc. Inclou el text complet dels documents. Incorpora també serveis de valor afegit com la subscripció al butlletí digital, area personal i actualització amb canals RSS.

Ajuda

Social Security Online

Programes, estudis, dades estadístiques relatius a la Seguretat Social en el món.

Social Services Abstracts

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Aquesta base de dades oferix cobertura bibliogràfica d'investigacions actuals relacionades amb el treball social, els serveis humans i les àrees similars, entre les quals s'inclouen el benestar social, la política social i el desenvolupament comunitari. La base de dades ha catalogat més de 1.300 publicacions per lliuraments, i inclou resums d'articles de revistes i tesis doctorals, juntament amb cites de ressenyes de llibres. Des de 1979-Actualitat.

Sociological Abstracts

[Accés només UV]    [Guia d'ús]    [Descàrrega RefWorks]

Oferix al voltant de 902,255 referències bibliogràfiques amb resums d'articles de revista, monografies, capítols de llibres, informes, tesis, etc. Enllaços al TEXT COMPLET de més de 180 publicacions periòdiques des de 1985 fins a l'actualitat. Recull més de 1800 publicacions periòdiques de 35 països, especialitzades en Sociologia i disciplines relacionades amb les ciències socials i del comportament (antropologia, negocis, psicologia social, desenvolupament comunitari, educació, estudis de gènere, estudis de família, medicina i salut, treball social, violència…). Molts dels registres afegits a la base de dades des de 2002, provinents de revistes clau en sociologia, inclouen també les referències citades en la bibliografia de l'article font. Oferix dades des de 1952 i s'actualitza mensualment.

Tornar a l'inici

Transport

[Accés només UV]

Transport és una base de dades bibliogràfica sobre totes les àrees d'investigació relacionades amb el transport. Està elaborada per l'OCDE, el Transportation Research Board dels Estats Units i la European Conference of Ministers of Transport. Recull uns 600.000 registres sobretot tipus de mitjans de transport terrestre, ferroviari i seguretat vial.

Tornar a l'inici

UN. Digital Library

La Biblioteca Digital inclou documents de l'ONU, registres de votacions, discursos, mapes, i publicacions d'accés obert. La plataforma brinda accés a material produït per Nacions Unides en format digital (a text complet des de 1993) i registres bibliogràfics de documents de l'ONU en format imprès des de 1979. El sistema inclou dades enllaçades entre documents relacionats com resolucions, actes de sessions i vots, així com refinació de cerca per òrgan de Nacions Unides, agència o tipus de document.

Documentació de les Nacions Unides: Guía d'investigació

UNdata - sistema de acceso a bases de datos estadísitcas de la ONU

Sistema desenvolupat per la Divisió d'Estadística del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de l'ONU, és una eina que permet la cerca, a través d'un únic punt d'entrada, en les diferents bases de dades estadístiques de les Nacions Unides.

Conté estadístiques dels països membres sobre diversos temes: agricultura, delinqüència, educació, ocupació, energia, medi ambient, salut, VIH / SIDA, desenvolupament humà, indústria, tecnologies de la informació, comptes nacionals , població, refugiats, turisme, comerç, així com els indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Unesdoc

Recull documents, a text complet, dels òrgans rectors de la UNESCO (Conferència General i Consell Executiu). Els documents sectorials (sèries principals i de treball, informes i documents de les reunions/conferències de la UNESCO). Els discursos del director general i les publicacions mensuals de la UNESCO. Els documents estan disponibles en format text o en format imatge (quadre). La cerca del text complet d’un document es fa únicament entre els documents emmagatzemats en format text. En aquest cas, les pàgines en què es troben els termes buscats apareixen directament amb els termes en un color diferent. La cerca és més exhaustiva si es fa en anglès. Per a visualitzar els documents, cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

Urban Studies Abstracts

[Accés només UV]

Urban Studies Abstracts recull registres bibliogràfics que cobrixen àrees essencials relacionades amb estudis d'urbanisme, desenvolupament de la comunitat, història de l'urbanisme i altres àrees de rellevància clau per a la disciplina.

Tornar a l'inici

Web of Science (WOS)

[Accés només UV]    [Tutorials i formació en línia]    

Plataforma web (abans dita Web of Knolewdge) que dóna accés a recursos multidisciplinaris amb informació bibliogràfica de treballs publicats en les revistes científiques més prestigioses, així com eines d'anàlisis de les pròpies publicacions. Contingut:

  • WEB of SCIENCE (WoS), índex de cites de prop de 9.300 publicacions des de l'any 1900. Es divideix en Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index (des de 1956-, oferix informació sobre cites i informació bibliogràfica referencial en el camp de les ciències socials, d'unes 1.810 revistes i 30 llibres més citats. Actualització diària) i Arts & Humanities Citation Index.
  • JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), eina d'avaluació de més de 7.600 publicacions revisades per parells i més citades del món, d'aproximadament 220 disciplines de més de 3.300 editors (des de 1997- ).
  • ESSENCIAL SCIENCE INDICATORS, dades d'investigació i estadístiques que mesuren el rendiment i les tendències en investigació en els últims 10 anys.
  • HISTÒRIC (-2009) de les bases no subscrites (Current Contents Connect, Derwent Innovations Index, ISI Proceedings).
  • RECURSOS addicionals: ResearcherID.com, ISI HighlyCited, i el cercador Scientific WebPlus.

Productor: Clarivate Analytics (abans Thomson Reuters i abans Institute for Scientific Information, ISI).