BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Es tracta d'una biblioteca complementària a la resta de biblioteques de la Universitat de València. Custòdia el material bibliogràfic posterior a 1900 d'ús poc freqüent.

Una part important del seu fons són les tesis doctorals de la Universitat.

Accés als fons

Per accedir als fons, els usuaris poden:

  • Usuaris de la UV: Sol·licitar-los fent una reserva a l'opac
  • Usuaris de fora de la UV: Sol·licitar-los personalment als taulells de préstec de les altres biblioteques, on s'envien per a la seua consulta.