BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Reprografia (sols per al material permés)

  • Digitalització: la cartoteca disposa d'un escàner A3.
  • Fotografia: els usuaris i les usuàries poden fer servir càmeres fotogràfiques.
  • Fotocòpia: hom pot fotocopiar lliurant un carnet (d'universitat, DNI...) al personal de la cartoteca.