BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Contingut de la col·lecció

La cartoteca és la biblioteca de la Universitat de València especialitzada en material cartogràfic. Depèn orgànicament de la Biblioteca d'Humanitats "Joan Reglà" com una coordinació o secció seua.

El seu fons està format per tot tipus de material cartogràfic:

Mapes i plànols

  • Mapes topogràfics: les principals sèries oficials espanyoles i valencianes de totes les escales.
  • Mapes temàtics: geològics, forestals, d'usos del sòl, de cultius i aprofitaments, d'erosió...
  • Altra cartografia: mapes antics, cartes nàutiques, mapes turístics, parcel·laris, d'ordenació urbana...

Atles: generals i especialitzats, ordenats per àmbit geogràfic.

Fotografia aèria: hom disposa de vint-i-huit vols, tots ells del territori valencià. El vol més antic és de l'any 1945.

Monografies: la cartoteca posseix una biblioteca amb monografies especialitzades en quatre àmbits.

  • Tècnica cartogràfica.
  • Història de la cartografia.
  • Catàlegs de material cartogràfic de biblioteques i arxius de tot el món.
  • Secció de referència amb enciclopèdies i diccionaris especialitzats.

Per àmbit geogràfic els fons de la cartoteca són més complets pel que fa al territori valencià i van minvant gradualment en nombre per a Espanya, Europa i la resta del món.

 Per àmbit temàtic els materials de la cartoteca abasten les següents àrees del coneixement: geografia, arqueologia, història, turisme, ordenació del territori, ciències ambientals, filologia, i en general qualsevol disciplina científica que puga tindre el territori com a objecte d'estudi.