BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants
REBIUN

 

L'SBD participa en les línies estratègiques i grups de REBIUN següents:

  • Línia 3 III Pla Estratègic REBIUN 2020. Potenciar el desenvolupament i l'ús de la Biblioteca Digital 2.0, Internet i les xarxes socials.

La línia 3 treballa en projectes relacionats amb les tecnologies: digitalització i preservació del patrimoni documental, aplicació de les tecnologies mòbils i potenciació de repositoris de continguts, integració i interoperabilitat per a impulsar nous serveis de valor afegit, etc.

  • Línia 2 III Pla Estratègic REBIUN 2020. Donar suport a la docència, aprenentatge i recerca i gestió.

Dins d'aquesta línia, l'SBD forma part del grup que treballa l'objectiu 1: "Integrar de forma progressiva les competències digitals en els diferents estudis de la universitat com a estratègia educativa per al desenvolupament de les capacitats vàlides per a tota la vida

 

 

  • Grup de treball de repositoris

Aquest grup és responsable de dur a terme l'objectiu 3: de la Línia 3: Potenciar els repositoris de continguts i dades de recerca i docència institucionals i aprofitar les tecnologies i interoperabilitat per a impulsar nous serveis de valor afegit (CRIS, observatori, tendències,...).

 

  • Grup de treball de patrimoni bibliogràfic

Aquest grup és l'encarregat de difondre el patrimoni bibliogràfic de les biblioteques pertanyents a REBIUN.

 

  • Grup de treball de serveis compartits

Aquest grup treballa en els serveis de Préstec Interbibliotecari, així com l'estudi d'aquells serveis que puguen ser d'interés per a les biblioteques universitàries.

 

DIALNET

La Universitat de València participa en el projecte Dialnet des de 2005 (buidatge de revistes, indització de capítols d'obres col·lectives i congressos editats per la Universitat). En aquests moments, el personal de les biblioteques de la Universitat és responsable del buidatge actual i retrospectiu en DIALNET de 115 títols de revistes, la qual cosa suposa uns 280 documents mensuals introduïts. Des de juny 2011, s'inditzen també capítols d'obres col·lectives i congressos editats per la Universitat, segons els criteris de buidatge acordats.

DIALNET està integrat amb el servei de préstec interbibliotecari i el servei de subministrament de revistes impreses, la qual cosa ha suposat un augment del nombre de peticions de documents referenciats en DIALNET sol·licitats a aquests dos serveis. A més, part de les dades introduïdes són aprofitats com a entrada en el repositori RODERIC.
L'objectiu principal de la participació de la UV en DIALNET és donar visibilitat a la producció pròpia, no només buidant revistes i obres col·lectives, sinó també revisant i completant la informació dels autors inclosos en DIALNET que pertanyen a la nostra comunitat universitària. Per això, en els últims anys, s'està treballant a millorar la informació relativa a la UV, que està disponible a través de la pàgina institucional UV en DIALNET. En ella, cada autor de la UV disposa de la seva pròpia pàgina personal on apareixen recollides les seves publicacions.

L'estat actual del projecte apareix reflectit en els informes Dialnet. Qualsevol error en aquesta informació ha de ser comunicat a: revistas@uv.es

EXPANIA

Des de 2020 l'SBD és membre d'EXPANIA, el grup espanyol d’usuaris que usen aplicacions informàtiques de l'empresa Ex Libris per a la gestió de biblioteques i de recursos electrònics d'informació. 

UNIRIS

El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València és membre del grup de compra UNIRIS des de l'any 2000.  El grup té l'objectiu principal d'adquirir, en les millors condicions possibles, els recursos d'informació científica.

En aquest sentit promou també el compartir, d'una manera discreta i sempre respectuosa dels acords contractuals de cada institució, la informació més rellevant (usos i costos) que permeta tindre una visió global que faça possible plantejar, als diferents editors i/o agregadors i productors de continguts i serveis, uns termes de negociació avantatjosos per a totes les institucions participants.

CANTIC

Des de 2013 l'SBD col·labora en l’elaboració de registres d’autoritat en Càntic, el Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya, que coordina la Biblioteca de Catalunya i en la que participen universitats i altres institucions de caràcter cultural que empren el català com llengua oficial per l’elaboració del contingut dels seus catàlegs. L'SBD elabora les autoritats seguint la normativa internacional (AACR2, RDA, MARC21) i les pautes específiques de Càntic. El fet de col·laborar en aquest projecte és estratègic, ja que la normalització és una via indirecta d’aportar els noms normalitzats dels nostres autors en altres fitxers internacionals d’autoritats com ara VIAF o el CERL Thesaurus.

EUROPEANA REGIA

La Universitat de València va col·laborar entre 2010 i 2012 en el projecte Europeana Regia, finançat amb la col·laboració de la Comissió Europea. Aquest projecte, en el que van participar altres importants biblioteques europees (BnF, Bayerische Staatsbibliothek, Biblioteca Real de Bèlgica, Herzog August Bibliothek), va tindre com a finalitat la digitalització i accés a més de 1.500 manuscrits medievals i renaixentistes pertanyents a importants col·leccions reials.
L'SBD va aportar 92 manuscrits renaixentistes de la col·lecció dels  reis aragonesos de Nàpols.