Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Citòmetre de flux Separador Cel·lular ARIA FUSION

Separador Cel·lular equipat amb 6 làsers, cabina de Bioseguretat i extracció d'aerosols. Permet, en primer lloc, el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms, o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

A més, després de l'anàlisi, és possible separar i recollir subpoblacions d'interés de la mostra per a posteriors estudis.

Citòmetre de flux analitzador FORTESSA

Citòmetre analitzador amb 5 làsers que permet el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

Citòmetre de flux analitzador VERSE

Citòmetre analitzador amb 3 làsers que permet el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

Laboratori de citometria

Laboratori amb equipament complet per a la preparació, adquisició, separació i anàlisi de mostres per citometria de flux.

Laboratori de cultius cel·lulars

Laboratori de Cultius Cel·lulars de Nivell de Contenció Biològica 2 (NCB2). Disposa de diverses sales: Sala de Línies Cel·lulars, Sala de Cultius Primaris, sala d'Hipòxia i Sala de Vectors Virals (NCB2+), amb 10 cabines de bioseguretat, 6 incubadors i tot l'equipament necessari per a poder treballar amb cultius de cèl·lules eucariotes.

Preparat i controlat pels tècnics perquè l'usuari només pense en el seu experiment.

Microultracentrífuga

Ultracentrífuga dempeus per a volums xicotets amb 3 rotors: S55A2, S50A i rotor oscil·lant S52ST.

Sala NCB2+ per a cultius cel·lulars

Sala situada dins del laboratori de Cultius Cel·lulars (NCB2), amb equipament propi i protocols de treball de nivell superior. Dissenyada per a treballar amb vectors virals, OMGs o agents biològics de nivell 2 que requerisquen d'una major seguretat.

Sala d'hipòxia/hiperòxia

Sala situada dins del laboratori de Cultius Cel·lulars (NCB2) composta per una Estació d'Hipòxia tancada i equipament necessari per al manteniment dels cultius. L'estació tancada permet un control precís del percentatge d'hipòxia i/o hiperòxia, fins i tot en valors extrems, mantenint constants en tot moment les condicions del cultiu, tant durant la seua manipulació com dins dels incubadors. Tot això assegura l'obtenció de dades reproduïbles.

Sala de criopreservació

Sala de criopreservació pertanyent al laboratori de Cultius Cel·lulars destinada a l'emmagatzematge i gestió de mostres congelades d'usuaris i del banc de cèl·lules de la secció.