Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

 

La Secció d’Estadística de la Universitat de València té com a objectiu oferir a la comunitat científica suport i assessorament en relació a les tècniques estadístiques més adequades als seus projectes d’investigació.

En aquest sentit, i a causa dels avanços realitzats en les tècniques de recollida de dades, el volum de dades quantificades és més gran, cosa que comporta resultats més complexos: mesurament d'un elevat nombre de variables, encara que en determinades àrees és escàs el nombre de mostres a conseqüència de les limitacions tècniques, els costos i/o el temps. En molts casos, aquestes dades no reben el tractament estadístic adequat, fet que produeix un menor rendiment de les investigacions (mala optimització i plantejament del problema) i que comporta que no s'extraga tota la informació que contenen les dades.

Que hi haja una Unitat d'Estadística permet un major rendiment dels diferents grups de treball: es realitzaran dissenys experimentals més eficients, sempre tenint en compte la bioètica quan l'experiment està relacionat amb animals, i l'anàlisi dels resultats serà la més adequada a les dades, amb extracció de la major quantitat d'informació.