Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Bomba peristàltica

Equip dissenyat per a manejar líquids generant un flux amb velocitat controlada.

Caixa d'interacció social per a ratolí

Equip dissenyat per a realitzar les proves d'interacció social en ratolins.

Caixa de preferència de plaça

Equip dissenyat per a realitzar l'avaluació automatitzada de la preferència de lloc condicionada i l'aversió en rosegadors.

Camp obert blanc i negre

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de camp obert.

Equip d'anestèsia i monitoratge per a rosegadors

Equip d'anestèsia de baix flux per a rata i ratolí.

Equip d'anestèsia inhalatòria Cibertec

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip d'imatge multimodal no invasiva preclínica-IVIS

L'IVIS Lumina X5 combina un sistema d'imatges d'alt rendiment de fluorescència i bioluminescència amb un sistema de raigs X 2D d'alta resolució.

Esterilitzador de boles calentes

Aquest esterilitzador proporciona un mètode segur, efectiu i convenient per a esterilitzar els seus valuosos instruments quirúrgics abans d'operar. Sense usar gasos potencialment perillosos, flames o químics, Vosté pot assegurar-se que els seus instruments estiguen lliures de patògens i contaminants microbians.

Laberint de Barnes per a rosegadors

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de laberint de Barnes en rosegadors (rata i ratolí).

Laberint en Y

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de laberint en Y.

Llum freda

Les fonts de llum de fibra òptica.

Microscopi estereoscòpic

Els microscopis quirúrgics són útils per a la microcirurgia. La unitat òptica ofereix una imatge ampliada i nítidament enfocada del camp quirúrgic.

Microscopi quirúrgic

Els microscopis quirúrgics són útils per a la microcirurgia. La unitat òptica ofereix una imatge ampliada i nítidament enfocada del camp quirúrgic.

Monitor multiparamètric rosegadors

Monitor rosegadors: per al control de l'electrocardiograma, freqüència respiratòria.

Rota rod per a rosegadors

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de Rota Rod en rosegadors (rata i ratolí).

Sistema d'estimulació optogenètica

Sistema d'estimulació optogenètica.

Sistema d'eutanàsia

Equip dissenyat per a sacrifici rosegadors pertanyents a procediment experimentals aprovats per l'òrgan habilitat o excedent.

Sistema microdiàlisi

La tècnica de microdiàlisi és una tècnica única per a controlar la química de l'espai extracelul·lar en el teixit viu. En la investigació bàsica s'utilitza principalment per a determinar in vivo els canvis en compostos endògens, administració de fàrmacs, PK / PD, biodisponibilitat i bioequivalència.

Test plantar mètode Hargreaves

Equip dissenyat per a realitzar les mesures d'analgèsia mitjançant el test plantar del mètode Hargreaves. La pota posterior dels rosegadors s'estimula amb calor radiant, a través d'un cristall, utilitzant la part plantar com a superfície a irradiar.

Entitats cofinançadores

European Union - European Development Regional Fund
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport