Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

La Universitat de València és una institució compromesa amb el plurilingüisme i amb l'ús acadèmic i social del valencià. La llengua pròpia de la Universitat és el valencià, oficial juntament amb el castellà. L'anglès té la consideració de llengua de treball. Totes tres s'usen tant en la docència com en la investigació, amb altres llengües estrangeres.

uv.es/llengues/rul

Si l'assignatura és de llengua o literatura, normalment t'hauràs d'expressar en la llengua que s'hi estudia. En la resta de casos, independentment de l'idioma en què es fan les classes, com a estudiant mantens el teu dret individual a expressar-te, tant oralment com per escrit (intervencions orals, redacció de treballs i exàmens, etc.), en qualsevol de les dues llengües oficials. Per tant, si t’has matriculat en valencià i estàs aprenent l'idioma, pots començar a usar-lo al teu ritme en les diferents activitats. De la mateixa manera, si ja uses el valencià de manera habitual i tens alguna assignatura en castellà, pots fer totes les activitats en valencià.

La Universitat de València promou l'oferta docent en anglès i en altres llengües estrangeres. Fomenta també una oferta equitativa en les dues llengües oficials. La combinació de les diverses llengües depèn de cada grau, però hi ha una tendència creixent a organitzar graus multilingües. Això facilita que els graduats a la Universitat de València adquirisquen competències lingüístiques per exercir la pròpia professió en valencià, en castellà i en anglès o una altra llengua estrangera.

uv.es/llengues/pidv

La Universitat t'ofereix cursos presencials, grups de conversa i recursos per a aprendre tant valencià com anglès i diverses llengües estrangeres. Acosta't al Centre d'Aprenentatge de Llengües del teu campus i els tècnics t'informaran de tota l'oferta disponible.

uv.es/llengues/cal

Quan vingues a la Universitat de València, et recomanem matricular-te en el màxim nombre possible d'assignatures impartides en valencià, en anglès i en altres llengües estrangeres. Com més contacte acadèmic tingues amb aquestes llengües, més competències lingüístiques tindràs en acabar la carrera. A més a més, et recomanem aprofitar l'oportunitat per a acreditar els teus coneixements de valencià, d'anglès i d'altres llengües estrangeres mitjançant les proves que et permetran obtenir-ne els certificats oficials

uv.es/llengues/proves

uv.es/llengues/tastallengues

uv.es/llengues/tandems