Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix ajudes per a fer cursos i proves d'acreditació de valencià, anglès i altres idiomes no oficials, de qualsevol nivell.

Curs 2021/2022


Qui les pot demanar?

Es requereix ser PDI, PAS o PIF de la Universitat de València.

Quin període cobreixen?

Cursos i proves realitzats entre l'1 d'octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Quan es poden demanar?

Entre el 10 de gener i el 31 d'octubre de 2022. OBERT

Quina quantitat se subvenciona?

650 € entre cursos i proves.

Informació cursos de llengües (feu clic per desplegar la informació)

Quins cursos es poden fer?

Seran subvencionables els cursos de valencià, anglès i altres llengües no oficials organitzats pel Centre d’Idiomes de la Universitat de València, les escoles oficials d’idiomes, el Centre Carles Salvador, The British Council, el Centre G. Leopardi, el Centre Alemany, l’Institut Francès i l’Institut Confuci, i els cursos no presencials de valencià, anglès i altres llengües no oficials organitzats per la resta d'universitats públiques valencianes.

Seran subvencionables els cursos de valencià i anglès al lloc de treball que ofereix el Centre d’Idiomes.

Com es poden demanar?

La persona interessada ha de formalitzar la matrícula al curs elegit dins del termini establert a l’efecte per cada centre i assistir-hi regularment. Una vegada acabat el curs, haurà d’emplenar aquesta sol·licitud i adjuntar una còpia del rebut de pagament de matrícula i del certificat de superació del curs. Si el curs és del Centre d’Idiomes de la UV, no caldrà aportar aquesta documentació.

Quina quantitat se subvenciona?

El Servei retornarà a cada persona sol·licitant un percentatge del cost total del curs, segons les indicacions següents:

  • Cursos de valencià, anglès i altres llengües no oficials al Centre d’Idiomes de la UV, cursos de valencià i anglès a les escoles oficials d’idiomes, cursos no presencials de valencià i anglès a la resta d'universitats públiques valencianes i cursos de valencià al Centre Carles Salvador: 100%.
  • Cursos d’altres llengües no oficials a les escoles oficials d’idiomes i cursos no presencials d'altres llengües no oficials a la resta d'universitats públiques valencianes: 50%.
  • Cursos de llengua a The British Council, el Centre G. Leopardi, el Centre Alemany, l’Institut Francès i l’Institut Confuci: 25%.

No se subvencionen les taxes d'obertura d'expedient, de primera matrícula i de drets d'inscripció o similars, si n'hi ha, excepte en els cursos de valencià i anglès al lloc de treball del Centre d'Idiomes.

Informació proves d'acreditació (feu clic per desplegar la informació)

Quins certificats se subvencionen?

Seran subvencionables les proves de valencià de la CIEACOVA; les proves CELI d’italià i CAPLE de portuguès organitzades per la UV; les proves de valencià de la JQCV, les proves PACLE del Centre d’Idiomes de la UV, les proves d'acreditació de les escoles oficials d’idiomes, les proves IELTS, Cambridge i Aptis del British Council, les proves DELF-DALF de l’Institut Francès, les proves Goethe-Institut del Centre Alemany i les proves CELI del Centro G. Leopardi. Per a poder rebre l’ajuda s’ha de demostrar haver realitzat i haver superat la prova d’acreditació entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Com es poden demanar?

La persona interessada ha de formalitzar pel seu compte la matrícula de la prova i fer l’examen corresponent. Una vegada superada la prova, haurà d’emplenar la sol·licitud i justificar-ne la superació segons les instruccions següents:

  • Les persones acreditades en proves de la UV hauran d’emplenar el formulari i no caldrà que aporten cap documentació acreditativa.
  • Les persones acreditades en proves al Centre d'Idiomes de la UV i en proves externes a la UV hauran d’emplenar el formulari i adjuntar-hi el rebut del pagament i el certificat de superació escanejats.

Quina quantitat se subvenciona?

El Servei retornarà a cada persona sol·licitant un percentatge del cost total de la prova, segons les indicacions següents:

  • Les proves d’acreditació de valencià de la CIEACOVA i de la JQCV, les proves d’acreditació de valencià i anglès de les escoles oficials d’idiomes, i les proves PACLE d’acreditació del Centre d’Idiomes de la UV: 100%.
  • Proves d’acreditació CELI i CAPLE organitzades per la UV, proves de la resta de llengües a les escoles oficials d’idiomes i proves Linguaskill d’anglès del Centre d’Idiomes de la UV: 50%.
  • Les proves IELTS, Cambridge i Aptis del British Council, les proves DELF-DALF de l’Institut Francès, les proves Goethe-Institut del Centre Alemany i les proves CELI del Centro G. Leopardi: 25%.

​No se subvencionarà més d’una acreditació de la mateixa llengua i el mateix nivell.

Més informació:

Resolució de l'oferta formativa 2021/2022 i modificació.