Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

PER A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

  • Personal docent i investigador adscrit a la Facultat de Ciències Socials.
  • PDI de Departaments i Personal Investigador adscrit als Instituts, ERIs i Unitats d’Investigació de la Universitat de València.
  • Administracions i Institucions públiques.
  • Entitats privades.
  • Organitzacions socials (amb assessorament del personal investigador de la Universitat de València).
  • Estudiants del Programa de Doctorat de Ciències Socials de la Universitat de València amb l’autorització del tutor/a i sota la responsabilitat d’aquest/a.
  • Estudiants dels graus i dels màsters de la Facultat de Ciències Socials amb l’autorització del tutor/a i sota la responsabilitat d’aquest/a.

PER A ACTIVITATS DOCENTS I DE FORMACIÓ

  • Professorat de les matèries impartides als títols adscrits a la Facultat de Ciències Socials per a sessions pràctiques i activitats formatives complementàries.