Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

PDI adscrit o amb docència en la Facultat de Ciències Socials

Per a fer les reserves d'aquests espais i serveis per a desenvolupar projectes d'investigació o per a activitats de pràctiques docents, s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud

(descàrrega model sol·licitud PDI Facultat Ciències Socials)

i posar-se en contacte amb la tècnica de Social·Lab (Ainara.Ruiz@uv.es)

Les sol·licituds es concediran per ordre de recepció. Se n'aprovarà l'ús sempre que s'indique el projecte i característiques de la investigació vinculada a la sol·licitud. Per a activitats docents i de formació se n'aprovarà l'ús sempre que s'indique qui és el PDI que es responsabilitza del desenvolupament de l'activitat.

Us recordem que la Facultat de Ciències Socials disposa de dos laboratoris, el que està situat a la pròpia Facultat (Social·Lab) i, un altre ubicat a la Facultat de Dret.

PDI d'altres Departaments i personal investigador d'Instituts, ERI,s i Unitats d'Investigació de la Universitat de València.

Per a fer les reserves d'aquests espais i serveis per a desenvolupar projectes d'investigació, s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud,

(descàrrega model de sol·licitud PDI i investigadors de la Universitat de València)

i posar-se en contacte amb la tècnica de Social.Lab (Ainara.Ruiz@uv.es)

Les sol·licituds es concediran per ordre de recepció. Se n'aprovarà l'ús sempre que s'indique el projecte i característiques de la investigació vinculada a la sol·licitud.

Estudiants Facultat Ciències Socials

Per a fer la reserva dels espais i serveis de Social·Lab s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud,

(descàrrega model de sol·licitud estudiants Facultat de Ciències Socials)

i posar-se en contacte amb la tècnica de Social.Lab (Ainara.Ruiz@uv.es)

Se n'aprovarà l'ús sempre que l'autorització estiga signada pel PDI tutor/a corresponent.

Les sol·licituds es concediran per ordre de recepció.