Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

La Universitat i FISABIO estudien la presència de SARS-CoV-2 en l’aire interior d’aules universitàries i ambulatoris

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 16 de novembre de 2020
(D’esquerra a dreta). Salvador Garrigues i Vicent Yusà
(D’esquerra a dreta). Salvador Garrigues i Vicent Yusà

Personal investigador de la Universitat de València (UV) i de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) han presentat el projecte AIRCOV per a la detecció de virus SARS-CoV-2 en l’aire interior d’aules universitàries i ambulatoris. La proposta, que arrancarà al gener, investigarà la presència del coronavirus en els aerosols i la seua possible vinculació amb la qualitat de l’aire.

Els resultats de l’estudi permetran formular propostes de gestió per reduir les possibilitats de contagi en espais interiors públics com aules universitàries i centres d’atenció primària.

El grup d’investigadors, liderats per Vicent Yusà, Salvador Garrigues i Xavier López, analitzaran els nivells de coronavirus en aquests espais, avaluaran diferents mètodes de captació de virus i estudiaran possibles correlacions entre la presència de SARS-CoV-2 i determinats paràmetres de qualitat de l’aire interior.

“Aquest projecte pilot pretén investigar la presència de coronavirus en l’aire interior d’aquests centres, per propiciar una millor comprensió de la transmissió per aerosols i establir elements de gestió sanitària en la docència universitària i en la seguretat dels centres d’atenció primària que ajuden a protegir la salut del personal docent, l’alumnat, pacients i personal sanitari, i disminuïsquen els riscos de transmissió”, assenyala Vicent Yusà, professor associat del Departament de Química Analítica de la Universitat de València i responsable de l’Àrea d’investigació en Seguretat Alimentària de FISABIO.

Segons Salvador Garrigues, catedràtic de Química Analítica de la UV, “s’avaluaran diferents mètodes de captació de virus, en partícules en suspensió i en superfícies, i s’establiran paràmetres indirectes que pogueren preveure l’exposició al virus”.

L’equip investigador utilitzarà quatre tipus de mostrejadors que capten tota la matèria particulada (aerosols). Per a cada dependència es mesuraran els diferents paràmetres de la qualitat de l’aire com el CO2, CO, matèria en suspensió, humitat relativa i compostos orgànics volàtils (COV).

La investigació es desenvoluparà en aules universitàries de la Facultat de Química del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València, en què es realitzarà la captació de mostres en dos moments de la jornada lectiva: prèviament a l’entrada a l’aula del primer grup d’estudiants; i en acabar la jornada lectiva.

En els centres d’atenció primària, s’establiran tres tipus d’àrees per a la presa de mostres: àrees amb presència de pacients; àrees exclusives per al personal sanitari; i àrees per al públic general. Es prendran mostres a l’inici del dia (ambient sense virus) i a la fi de la jornada.

“Traslladarem la nostra experiència en la detecció de virus de la COVID-19 en mostres humanes a la seua detecció en mostres ambientals com els aerosols”, assenyala Xavier López, de laboratori de virologia de FISABIO.

Els resultats de l’estudi permetran formular propostes de gestió per reduir les possibilitats de presència de coronavirus en l’aire interior d’aquest tipus de centres, que a més poden extrapolar-se a altres espais interiors públics.

 

Foto de l'annex: Xavier López.

Imatges: