Ajudes per a la col·laboració en la investigació: termini obert

Provetes de laboratori

Període de l'esdeveniment: De 10 de febrer de 2021 a 2 de març de 2021. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge de 00:00 a 23:59.

 

Lloc de realització: Universitat de València

 
Descripció:

Del 10 de febrer al 2 de març de 2021 estarà obert el termini per participar en la convocatòria d’Ajudes per a la col·laboració en la investigació 2020-2021, convocades pel vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística. Aquestes beques, que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), són equivalents a les anteriors Ajudes d’iniciació a la investigació i permeten a l’estudiantat beneficiari iniciar-se en tasques d’investigació vinculades amb els seus estudis, formar-se en competències pròpies de la investigació i facilitar la futura orientació professional i/o investigadora. Hi pot participar l’estudiantat que acaba els estudis de grau o que estiga cursant primer curs de màsters universitaris oficials a la Universitat durant el curs 2020-2021.

 
Organitza:

Servei d'Informació i dinamització - Sedi.

https://www.uv.es/sedi

 

Contacta: sedi_ajudes@uv.es.

 
Més informació: