Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció de l'ús del valencià
Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció de l'ús del valencià

Des del Servei treballem per a assolir una plena igualtat lingüística en l’àmbit universitari, és per això que col·laborem mitjançant ajudes econòmiques en la realització d’activitats de promoció del valencià adreçades a la comunitat universitària i que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià en la Universitat de València.

Són objecte d'ajuda tant les campanyes de promoció de l'ús de la llengua pròpia com les activitats acadèmiques i culturals que es desenvolupen íntegrament en valencià, com ara jornades, concerts, representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, distribució de publicacions, materials audiovisuals o multimèdia, etcètera. 

Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment entre el 8 de gener i el 27 de novembre de 2020, almenys 10 dies abans de començar l'activitat per a la qual es demana l'ajuda. La quantitat assignada a cada sol·licitud la determinarà el Servei, d’acord amb la valoració de la memòria i el projecte presentats, la viabilitat i l’interès de les activitats, amb un import màxim de 4.000€ (IVA inclòs) per entitat i projecte.

Més informació i documentació: www.spluv.es/ajudes.

 

Data De 8 de gener de 2020 a 27 de novembre de 2020. 24h. Tots els dies.

 

Lloc Servei de Política Lingüística

 
Organitza

Servei de Política Lingüística.

www.spluv.es

 

Contacta spl@uv.es

 
Més informació