Cessió de portàtils a estudiants
Cessió de portàtils a estudiants per al curs 2023-2024

Per al proper curs, es torna a convocar la cessió temporal d’ordinadors portàtils per a l’estudiantat de grau de la Universitat de València. La sol·licitud s’haurà de presentar de l’1 al 25 de setembre mitjançant la Seu Electrònica de la UV.

La convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils pretén contribuir a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats entre l’estudiantat de la Universitat de València. L’estudiantat beneficiari disposarà d’un ordinador portàtil per a tot el curs 2023-2024.

Pot participar en aquesta convocatòria l’estudiantat de grau que haja sol·licitat les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-2024, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i haja obtingut l’informe favorable sobre el compliment dels requisits econòmics. També cal estar matriculat del mínim de crèdits establerts en la convocatòria. Les sol·licituds presentades s’ordenaran segons la nota de l’expedient acadèmic (segons la NAU en el cas del nou estudiantat) per assignar els portàtils fins a esgotar les unitats disponibles.

La convocatòria de préstec d’ordinadors portàtils és una iniciativa de la Delegació d’Estudiants que gestiona el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització). 

 

Data De 1 de setembre de 2023 a 25 de setembre de 2023. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Universitat de València

 
Organitza

Servei d'informació y dinamització - Sedi.

www.uv.es/sedi

 

Contacta portatils.estudiants@uv.es

 
Més informació