Façana CM Rector Peset
Col·legi Major Rector Peset. Convocatòria d'Admissió i Beques

A partir del proper 20 de juliol i fins al 5 d’agost s’obri el termini per a sol·licitar l’admissió per a residir en el CM Rector Peset de la Universitat de València. Aquesta convocatòria del vicerectorat de Cultura i Esports, està adreçada a estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de València, així com a alumnat d’altres universitats i centres d’educació superior d’acord amb les bases de la convocatòria.

Així mateix, i a partir de l’endemà de la seua publicació al DOGV es podran presentar les sol·licituds per a optar a les beques de residència en qualsevol de les seues modalitats, estudiants de la Unió Europea o de països en desenvolupament, el termini per a aquest convocatòries finalitza a les 14 hores del dia 5 d’agost de 2020. La distribució de les beques és la següent:


Beques de residència d'estudiants de la Unió Europea, per al curs 2020/2021, convocades pel vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, amb la següent distribució per centres:

  • vint beques per a estudiants al Col·legi Major Rector Peset i
  • vuit beques per a estudiants a la Residència Universitària Damià Bonet. 

Beques de residència d'estudiants de països en desenvolupamentper al curs 2020/2021, convocades pel vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, amb la següent distribució per centres:

  • cinc beques per al Col·legi Major Rector Peset i 
  • dues beques per a la Residència Universitària Damià Bonet. 

 

Període De 14 de juliol de 2020 a 5 d’agost de 2020. Tots els dies de 00:00 a 14:00.

 

Lloc Col·legi Major Rector Peset

 
Organitza

Col·legi Major Rector Peset.

www.uv.es/cmrpeset

 

Contacta cmrpeset@uv.es

 
Més informació