Convocatòria per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2023
Convocatòria per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

La finalitat de la present convocatòria es regular el procediment de concessió d'ajudes de la FECYT per a la realització d'activitats del foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació.

Aquestes ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, eficiència i eficàcia en la seua gestió i no discriminació, de conformitat amb el que es disposa per la Llei 38/2003 de 17 de novembre.

El termini intern per a la remissió de sol·licituds finalitza el 6 d’octubre (per complir amb la presentació institucional)

Pot trobar més informació sobre aquest tema en els següents enllaços:

Web de la convocatòria.

Instruccions internes UV

 

Per a qualsevol consulta no dubten en posar-se en contacte amb policien@uv.es (consultes de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes pressupostàries) i contratainves@uv.es (consultes contractació personal).

 

Període de l'esdevenimentDe 27 de juliol de 2023 a 6 d’octubre de 2023. Tots els dies de 00:00 a 14:00.

 

Lloc de realització Servei de Gestió de la Investigació

 
Organitza

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

 

Contacta policien@uv.es