Estudiants a un concurs.
Convocatòria de premis TFG i TFM sobre comerç internacional i economia portuària

Constitueix l’objecte d’aquest concurs premiar els millors treballs acadèmics: treball fi de grau (TFG) o treball fi de màster (TFM) relacionats en els àmbits del comerç internacional, els ports, el transport i la logística. Es valoren especialment aquells relacionats amb el trànsit marítim. Aquests treballs han d’haver estat realitzats per estudiants o graduats i graduades durant el curs acadèmic 2022-2023, en els programes d’estudis oficials de la Universitat de València o en el màster d’Economia Portuària de l’Autoritat Portuària de València.

 

Data De 1 de novembre de 2023 a 30 de novembre de 2023. 24h. Tots els dies.

 
 
Lloc de realització

Càtedra Valenciaport d'Economia Portuària UV APV

 
Organitza

Càtedra Valenciaport d'Economia Portuària UV APV.

https://www.uv.es/catedra-economia-portuaria

 

Contacta porteconomy@uv.es

 
Més informació