Exposició pública esborrany Codi Convivència i Bones Pràctiques UV

Es procedeix, de nou, a l´exposició pública, de l´esborrany del Codi de Convivència i Bones Pràctiques de la Universitat de València, pel coneixement de la comunitat universitària i donar un termini de deu dies naturals, a comptar des de l´endemà de la seua publicació al Tauler Oficial de la Universitat de València (del 8 al 17 de setembre de 2023, tots dos inclosos), perquè qualsevol membre de la comunitat universitària puga presentar les consideracions oportunes de forma raonada, mitjançant correu electrònic adreçat a secretaria.general@uv.es, identificant-se amb nom, cognoms i estament al qual pertany com a membre de la comunitat universitària.

 

Data De 11 de setembre de 2023 a 17 de setembre de 2023. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Tauler Oficial UV

 
Organitza

Secretaria General.

secretaria.general@uv.es

 

Contacta secretaria.general@uv.es

 
Més informació