Una 'quarentena' de dues setmanes

  • 4 de març de 2020
 

Les quarentenes representen aïllament dels pacients, i això té sentit a les malalties en les quals la transmissió és bé per contacte directe o per via aèria. Aïllar als pacients amb aquest tipus de malalties implica que el pacient deixa de transmetre a altres persones, i d'ahí la importància.

El nom de quarentena deriva pel fet que antigament sempre s'aplicaven quaranta dies. No obstant, amb el cas del coronavirus estem veient que s'apliquen dues setmanes, "però com el terme quarentena tothom l'entén es segueix aplicant, encara que no siguen quaranta dies", explica el catedràtic Santiago Mas.