Càrrec Nom Correu
Vicesecretari General d'Universitat Boix Palop, Andrés andres.boix@uv.es
Vicesecretari General d'Universitat Rodríguez Pastor, Guillermo E. guillermo.rodriguez@uv.es