En cas de detectar-se qualsevol anomalia fora de l'horari habitual de treball, haurà d'utilizar-se el telèfon de l'empresa de seguretat corresponent al Campus del qual es tracte:

 Servei Instal·lacions Horari Empresa Telf. mòbil Extensió

Blasco Ibáñez

Rectorat

Rectorat i Serveis Econòmic-Administratius

Dilluns a divendres 22 a 8 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

CLECE SEGURIDAD 637477268  

Blasco Ibáñez

Zona A

Edif. Rectorat, Medicina, Infermeria, Serveis C/ Menéndez Pelayo

24 h

 

CLECE SEGURIDAD 647861856 52020

Blasco Ibáñez

Zona B

Psicologia, Aularis I i III, FCAFE, Aulari V, Fisioterapia, Camp d'Esports, Locals C/ Guardia Civil, Clíniques, etc

24 h

 

CLECE SEGURIDAD 647861854 52800

Blasco Ibáñez

Zona C

Filologia, Filosofia, Gª i Hª, Biblioteca Humanitats, Aularis VI i IV, Annex dept., Publicacions, FGUV, etc

24 h

 

CLECE SEGURIDAD 647861855 51090

Tarongers

Zona A

Dept. Central i Oriental

Biblioteca G. Mayans, Camp d'Esports

24 h

 

CASVA SEGURIDAD 669883166 21510

Tarongers

Zona B

Aularis Nord i Sud,

Biblioteca, C/ Serpis

24 h

 

CASVA SEGURIDAD 669883177 21511

Tarongers

Zona C

Aulari Oest, Magisteri, Ciències Socials, Biblioteca Maria Moliner

24 h

 

CASVA SEGURIDAD 669883190 21512

Burjassot

Zona A

Biblioteca Ciències, Deganat, SIUV, Ed. Tirant, Física, Química, Farmàcia, Aularis Interfacultatius

24 h

 

CASVA SEGURIDAD

629452852  

Burjassot

Zona B

Matemàtiques, Biològiques, Serv. Inter., Investigació, Cafeteria, Farmàcia, Aularis Interfacultatius

24 h

 

CASVA SEGURIDAD

669883180 75002

 

Burjassot

Farmàcia

 

Facultat de Farmàcia

Aulari Interfacultatiu

Dilluns a divendres 22 a 6 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

 

CASVA SEGURIDAD

669883175  

 

ETSE

 

Av. Universitat, s/n  Burjassot

(València)

Dilluns a divendres 21 a 8 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

CASVA SEGURIDAD 637477400  

 

PCUV INSTITUTS

 

Edifici de Capçalera, Edificis Instituts

Dilluns a divendres 21 a 8 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

CASVA SEGURIDAD 637477381  

PCUV

ZONA EMPRESARIAL

Edificis d'empreses de la Fundació PCUV

Dilluns a divendres 21 a 8 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

CASVA SEGURIDAD 637477450  
Patrulla ETSE-PCUV  ETSE/PCUV Dilluns a divendres  8 a 21 h CASVA SEGURIDAD 637477400  
La Nau Carrer de la Universitat, 2

24 h

 

FOVASA SEGURIDAD

637474861

    74861

64122
Jardí Botànic C/ Quart, 80

Dilluns a diumenge 22 a 7 h

 

CASVA SEGURIDAD 637477464  

 

Col·legi M.

Rector Peset

 

Pl. Forn de Sant Nicolau, 4

Dilluns a divendres 22 a 6 h

Dissabtes, diumenges i festius 24 h

CASVA SEGURIDAD 610262369  

 

En cas de què el mòbil del vigilant de seguretat estiga fora de cobertura o comunicant i es tracte d'una emergència:

 

Telèfon central CASVA SEGURIDAD 24 h 964253347 / 902253347
Telèfon central CLECE SEGURIDAD 24 h 902886860
Telèfon central FOVASA SEGURIDAD 24 h 961526650

 

   

Departament de Seguretat de la UV

(Registre Mº de l'Interior n. 747)

Director de Seguretat: Jesús Ibáñez Arias (TIP 01170)

ETSE - Despatx 0.2.8 Av. de la Universitat, s/n 46100

Burjassot (València)  Tlf. 963544379 (intern 44379)

correo-e: dept.seguretat@ext.uv.es