Joc y adiccions tecnologiques - JAT

Referència del grup:

GIUV2020-475

 
Descripció de l'activitat investigadora:

Investigación multidisciplinar en juegos de apuesta y azar -Desarrollo de programas de prevención de adicción al juego y a las tecnologías. Desarrollo de procedimientos de tratamiento de adicción al juego basados en la evidencia. Desarrollo de propuestas de regulación del juego y de políticas de juego

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Desarrollo de programas de prevención y de tratamiento de la adicción al juego. Propuesta de regulación del juego
 
Línies d'investigació:
  • Unitat d'investigació: joc i addiccions tecnològiques. Investigación básica en procesos implicados en la adicción al juego. Desarrollo de programas de prevención de adicción al juego (Ludens) y adicciones tecnológicas (AdiTec), Desarrollo de protocolos de tratamiento de la adicción al juego basados en la evidencia. Desarrollo de propuestas de regulación
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Mariano Jesus Choliz MontañesDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Marta Marcos MolinerMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU