Confirmen la paradoxa nòrdica : Suècia té índexs de violència de parella més alts que Espanya malgrat la seua major igualtat de gènere

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 5 de juny de 2019
(D’esquerra a dreta). Manuel Martín Fernández, Marisol Lila i Enrique Gracia, del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València. Foto: Jorge Gil.
(D’esquerra a dreta). Manuel Martín Fernández, Marisol Lila i Enrique Gracia, del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València. Foto: Jorge Gil.

Un equip d’investigació de les universitats de València i de Lund (Malmö, Suècia) ha confirmat la denominada paradoxa nòrdica, o prevalença d’alts nivells de violència contra la dona en les relacions de parella en països amb alts índexs d’igualtat de gènere. L’estudi confirma que Suècia (el país europeu amb major igualtat en aquest àmbit) presenta més violència contra la dona, tant física com sexual, que Espanya (onzé amb major igualtat de gènere).

L’enquesta de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals va mostrar que la prevalença de la violència física i/o sexual de parella contra la dona a la Unió Europea era substancialment major als països nòrdics (32% a Dinamarca, 30% a Finlàndia i 28% a Suècia) que en la mitjana de la Unió Europea (22%), i desproporcionadament major en els escandinaus que en els països amb la prevalença més baixa (13%, entre els quals estava Espanya).

“En aquest estudi l’objectiu ha sigut determinar si les diferències en la prevalença de la violència de parella contra la dona en dos països que il·lustren la paradoxa nòrdica, Suècia i Espanya, reflecteixen diferències reals de prevalença o si és el resultat d’algun error o biaix en la mesura de la violència entre els dos països”, segons Enrique Gracia.

Així, l’equip científic ha elaborat un estudi psicomètric en el qual ha analitzat el conjunt de preguntes sobre la violència de parella física i sexual utilitzades en aquesta enquesta, amb diverses tècniques d’anàlisi que han inclòs anàlisi factorial confirmatòria, anàlisi de fiabilitat i validesa, així com anàlisi d’invariància.

El treball publicat en la revista PLOS ONE fereix, així, una metodologia diferent i que seria l’adequada per a comparar la violència de parella entre països. Amb ella es pretén avançar en unes altres investigacions sobre la paradoxa nòrdica, terme encunyat en una anterior investigació per Enrique Gracia, catedràtic de Psicologia Social de la Universitat de València, i Juan Merlo, investigador de la de Lund.

En aquest sentit, la investigació que ha dirigit Enrique Gracia i en la qual per part de la institució acadèmica també han participat Marisol Lila i Manuel Martín Fernández, confirma, respecte a la violència física, que el 89,1% de la mostra sueca té valors majors que la mitjana de l’espanyola. Les diferències entre Suècia i Espanya respecte a la violència sexual són més cridaneres: el 99,4% de les dones del país escandinau van tindre puntuacions més altes en aquest factor que la mitjana de les espanyoles.

Aquestes diferències també es poden il·lustrar en termes de la probabilitat de superioritat, com es diu l’indicador utilitzat. “Si s’extraguera a l’atzar una dona de cada país, la probabilitat que una dona sueca tinguera una puntuació major que una dona espanyola seria del 80,7% per a la violència física, i d’un 96,1% per a la violència sexual”, destaca Enrique Gracia.

 

Nous estudis

Aquest estudi és rellevant perquè, a banda de descartar que les diferències en la prevalença de la violència de parella contra la dona entre Suècia i Espanya siguen el resultat d’un biaix de mesura de la violència, posa de manifest que les comparacions han de realitzar-se assegurant la comparabilitat de les mesures que s’utilitzen (fiables, vàlides i invariants) perquè no hi haja dubtes o incertesa.

“Els resultats de l’estudi donen suport a la idea de la paradoxa nòrdica, si bé les raons per les quals es dóna no es comprenen encara. La paradoxa nòrdica continua sent un important repte per als investigadors que tenen com a objectiu una millor compressió d’aquest greu problema social i de salut pública, i necessitem continuar investigant per a ser capaces de respondre de forma més efectiva a la seua prevenció i eradicació”, segons l’equip d’investigació de la Universitat de València.

 

Article:

Gracia, E., Martín-Fernández, M., Lila, M., Merlo, J. i Ivert, A-K (2019): «Prevalence of intimate partner violence against women in Sweden and Spain: A psychometric study of the ‘Nordic paradox’». PLOS ONE 14(5): e0217015.

DOI: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217015