Una cinquena part dels adolescents aposta on-line abans de la majoria d'edat, segons un estudi universitari

Detall de la portada.

Una cinquena part dels adolescents confessa haver realitzat apostes on-line abans de complir la majoria d'edat, una pràctica il·legal a Espanya. Aquesta és una de les conclusions d’una investigació d’experts de la Universitat de València, la base de la qual ha servit per al llibre ‘El Juego de azar online en los nativos digitales’.

Enrique J. Carbonell i Irene Montiel, de l’Institut Universitari d’Investigació de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València, han comptat amb finançament de la Fundació Codere per a enquestar a més de 4.000 adolescents. La idea dels autors és traslladar a un públic ampli, i també professional del dret, sociologia, psicologia, criminologia..., una anàlisi del joc en internet (on-line) “de les generacions que van substituir el xumet per una connexió a la xarxa”. Són els nadius digitals.

“Els seus pares hem hagut d'aprendre a acostar-nos a l’intricat i sovint frustrant món dels xat, web, blog. Som els immigrants digitals”, afirmen els autors. Les revelacions del llibre “són impressionants i en certa forma molt preocupants”, asseguren Enrique Carbonell i Irene Montiel. Quasi una cinquena part dels adolescents han jugat a apostes on-line abans de complir la majoria d'edat; i una part molt important ho fa de forma habitual amb el risc d’adquirir una addicció.

El llibre estableix el perfil del jugador on-line, analitzant variables com l’autoconcepte, les relacions socials, el clima familiar, la mediació parental percebuda i el patró d’ús d'internet. Es va emprar en la part quantitativa una mostra de 4.126 joves entre 12 i 20 anys, i posteriorment es van desenvolupar grups de discussió. La prevalença de joc on-line en adolescents és del 18% (10% jugadors ocasionals i 8% habituals), dels quals la majoria són xics (67%). Hem de recordar que el joc d'apostes per part de menors està estrictament prohibit a Espanya.

Hi ha jugadors en tots els nivells educatius, però la major proporció es concentra en 3º i 4º ESO. No obstant això, són els jugadors habituals de 1º i 2º ESO i Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) els qui juguen amb major freqüència, especialment els de 13 anys. Els jugadors presenten un patró característic d'ús d'internet (inici primerenc, ús intensiu i extensiu) i puntuacions més baixes en autoconcepte acadèmic i familiar; perceben menor conflicte, organització familiar i protecció-mediació parental en l'ús d'internet; assumeixen més riscos online i viuen més experiències indesitjades en la Xarxa.

Els jugadors habituals presenten un menor autoconcepte emocional, atribueixen als seus pares un menor domini d'internet, estan més involucrats en el món virtual i assumeixen més riscos que els jugadors ocasionals. Tot això suggereix que la conducta de joc online en l'adolescència es relaciona amb una especial vulnerabilitat al desenvolupament de conductes desviades i problemes psicològics greus.

Els estudis qualitatius amb grups de discussió i els estudis quantitatius que conté aquest treball ajudaran a conèixer millor les raons i tal vegada mobilitzar esforços per a prevenir els riscos. Es completa el treball amb estudis de sociologia del joc i amb una revisió actualitzada de la legislació sobre el tema del joc on-line.
 

Data d'actualització: 8 de de maig de 2013 07:00.

Llista de notícies