La Universitat participa en la xarxa espanyola del projecte Small World Initiative (Swi@spain)

Sergi Maicas

Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana per a descobrir nous antibiòtics i fomentar la cultura científica. La implantació de la iniciativa Small World Initiative–València (Swi@val) es realitzarà mitjançant una estratègia d'Aprenentatge Servei (ApS) que involucra a alumnat i professorat de la Universitat de València adscrit a diferents centres (Biologia, Farmàcia, Medicina i ETSE). En la Universitat l'equip està coordinat pel professor Sergi Maicas.

Per a l’Small World Initiative ha sol·licitat un projecte d'Innovació Educativa (SFPIE) coordinat pel professor Sergi Maicas (Departament de Microbiologia i Ecologia) avalat per les CAT/CCA de huit graus i dos màsters universitaris i implicarà a alumnat d'aquestes titulacions, així com a 14 grups d'estudiants pertanyents a centres d'educació secundària de l'àrea metropolitana de València. 

La iniciativa internacional Small World Initiative (SWI) és un projecte de ciència ciutadana per a descobrir nous antibiòtics i fomentar la cultura científica. SWI és un projecte originat en 2012 en la Universitat de Yale als EUA on ha aconseguit un gran èxit. El seu objectiu és acostar la cultura científica i la investigació biomèdica a nivells educatius preuniversitaris per a fomentar la vocació investigadora. Per a açò utilitza una estratègia de crowdsourcing dirigida al descobriment de nous antibiòtics. El plantejament experimental és idèntic a la cèlebre troballa casual de la penicil·lina per Alexander Fleming, si bé de manera dirigida i participativa. El crowdsourcing implica l’externalització de tasques que, en lloc de ser subcontractades, queden a càrrec d'un grup nombrós de persones voluntàries o una comunitat, a través d'una convocatòria oberta.

Amb les activitats previstes en la xarxa es pretén, a més de contribuir a cercar els nous antibiòtics, reclutar a l'alumnat cap a un currículum centrat en la investigació o la biomedicina, coses que sol rebutjar perquè no està motivat. Es pretén augmentar la vocació cap a les ciències i la investigació abans d'entrar en la universitat, també aprofitar el projecte per a despertar vocacions científiques, per al que cal treballar en secundària o batxillerat.

El workshop celebrat en la Universitat Complutense de Madrid (18-21 de juliol) ha reunit a professorat de 19 universitats que ha constituït la Xarxa Nacional Swi@spain sota els auspicis del Grup de Docència i Difusió de la Microbiologia (DDM-SEM) i el Pla Nacional de Resistència a Antibiòtics de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
  
Enllaços: http://www.smallworldinitiative.org; https://www.aemps.gob.es
 

Data d'actualització: 31 de de juliol de 2017 13:29.

Llista de notícies