El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • Premi València Ciutat de la Innovació. Convocatòria internacional.

  18/06/21

  Premi València Ciutat de la Innovació. Convocatòria internacional.

  L’Ajuntament de València llança una convocatòria internacional per a projectes orientats a la missió València Ciutat Neutra i a la qual es destinaran els 100.000 euros que l’any passat va guanyar València per quedar entre les 6 ciutats finalistes en la Capital Europea de la Innovació.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  17/06/21

  INNOTRANSFER 2021: Transformació Energètica en l'Hàbitat Sostenible

  Esdeveniment Innotransfer sobre Transformació Energètica en l'Hàbitat Sostenible, es durà a terme el pròxim dia 22 de juny de 09:30h a 11:10h.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  14/06/21

  Jornades informatives de la Comissió Europea sobre Horitzó Europa 2021-2027.

  La Comissió Europea ha anunciat la primera edició dels infodays d'Horitzó Europa, que tindran lloc en línia del 28 de juny al 9 de juliol de 2021. En aquests esdeveniments la Comissió informarà dels principals instruments i processos de finançament d'Horitzó Europa en 9 temàtiques concretes. Els infodays d'Horitzó Europa estan oberts a la participació sense necessitat de registre previ. Per a obtener més informació i detalls pràctics, visite el lloc web de l'esdeveniment.

  [Llegir més]

 • Webinars Xarxes Doctorals (MSCA)

  10/06/21

  Webinars Xarxes Doctorals (MSCA)

  Webinaris per a ajudar a preparar amb éxit una proposta a la convocatòria corresponent a l’any 2021 de les xarxes doctorals (Doctoral Networks) pertanyents al Pilar de Ciència Excel·lent d’Horitzó Europa.

  [Llegir més]

 • 10/06/21

  Esdeveniment web "European Research and Innovation Days".

  Els "European Research and Innovation Days" són l'esdeveniment insígnia anual de Recerca i Innovació de la Comissió Europea.

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  07/06/21

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2020 i 2021. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València publica la relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades del procediment d’assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d’investigació de l’any 2020 i 2021.

 • imatge de la noticia

  07/06/21

  Finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic - Relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades Convocatòria 2020 i 2021.

  Amb la finalitat d'afavorir la recerca de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València publica la relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades del procediment de distribució d'una partida econòmica del Programa Pressupostari 5 «Promoció de la Recerca i la Tecnologia» que es consigna en el Pressupost de la Universitat de València per als anys 2020 i 2021 per al finançament de despeses de manteniment o substitució d'equipament científic.

 • imatge de la noticia

  04/06/21

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2021.

  Amb la finalitat d'afavorir la investigació de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l'activitat investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València, dins el Programa Propi d'Ajudes a la Investigació, fa públiques les les relacions provisionals de sol·licituds admeses i pendents d’esmena, amb la baremació provisional, i les sol·licituds excloses del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • Webinars Xarxes Doctorals (MSCA)

  04/06/21

  Webinars Xarxes Doctorals (MSCA)

  Webinaris per a ajudar a preparar amb éxit una proposta a la convocatòria corresponent a l’any 2021 de les xarxes doctorals (Doctoral Networks).

  [Llegir més]

 • imatge de la noticia

  01/06/21

  Estades d'investigadors/es convidats/des - Convocatòria 2021. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 28 de maig de 2021 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades i desistides en el procediment de distribució pressupostària per al finançament d’estades d’investigadors/res convidats/des, dins del marc del subprograma «Atracció de Talent» del Vicerectorat d’Investigació.