University of Valencia logo Logo University Research Institute in Social Economy, Cooperativism and Entrepreneurship Logo del portal

El principal objectiu és la nostra contribució en la millora de l'aplicació i l'elaboració de la legislació en matèria de comunitats energètiques, autoconsum i pobresa energètica
Acronym

POWERCoop

Description

És un fet constatat que la transició ecològica cap a una economia neutra en carboni és una gran oportunitat per al sector energètic des d'una perspectiva social, econòmica i ambiental, que permetrà reduir la dependència energètica exterior, millorar la balança comercial i avançar cap a una economia mundial sostenible.
Un dels elements essencials és aconseguir projectes integrals en transició energètica que combinen els diferents elements oferits pel legislador per a aconseguir avanços significatius en àmbits sectorials concrets. En línia amb els objectius de desenvolupament sostenible, concretament el *ODS 7, estem davant l'oportunitat d'eliminar la pobresa energètica a la qual està afectada una gran part de la població mundial. Aquest objectiu centra les seues metes en 4 elements: augmentar considerablement la proporció d'energia renovable en el conjunt de fonts energètiques, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica, augmentar la cooperació internacional per a facilitar l'accés a la investigació i la tecnologia relatives a l'energia neta, incloses les fonts renovables, l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructura energètica i tecnologies netes, i ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a prestar serveis energètics moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d'acord amb els seus respectius programes de suport.
La pandèmia provocada pel COVID19 ha fet que milions de persones tornen a estar en una situació de pobresa extrema, la qual cosa inclou també l'energia. Les dones han patit la crisi econòmica i d'ocupació derivada de la pandèmia de forma més acusada, degut, segons la *OIT al fet que les dones tenen ocupacions majoritàriament en sectors del turisme, comerç minorista i informals que solen ser ocupacions a jornada parcial. A més, el confinament i estar més hores en la llar ha suposat una major despesa energètica, i les famílies amb menys ingressos i més colpejades per la crisi econòmica solen viure en habitatges amb pitjor qualitat, sense tot just aïllaments i usualment en règim de lloguer. Existeix doncs una emergència social quant als subministraments bàsics que iniciatives com la proposta en aquest projecte, pot contribuir a pal·liar.

Web Projecte
 

Principal investigators:
  • Vaño Vaño, Maria Jose
  • PDI-Titular d'Universitat
  • Director/a d' Institut Universitari
View details
Start date
2022 December
End date
2024 December