Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

GESTIÓ INTEGRADA DE SERVEIS DE REGISTRE ELECTRÒNIC

  • Juan Perez Garcia
  • 20 de gener de 2022
Image de la noticia

La Universitat de València, ha integrat des del 20 de gener de 2022, els seus serveis de registre electrònic amb la plataforma estatal GEISER. Després de l'aprovació i entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que inclou previsions relatives al registre electrònic, hauran de ser plenament interoperables i comptaran amb l'assistència de les oficines d'assistència en matèria de registres. 

GEISER (Gestió Integrada de Serveis de Registre) és una solució integral de registre que funciona en manera núvol per a prestar el servei per a qualsevol organisme públic, que cobreix tant la gestió de les seues oficines de registre d'entrada/eixida com la recepció i enviament de registres en les unitats tramitadoras destinatàries de la documentació.

El servei de registre GEISER és la peça principal del Servei Compartit de Gestió de Registre.

L'aplicació permet la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà en les oficines, i en comptar amb certificació SICRES 3.0 possibilita l'intercanvi de registres en format electrònic amb altres organismes connectats a la plataforma SIR.

Aquesta figura de serveis compartits, creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels serveis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida serveis comuns”.

Més informació es pot trobar en:
https://www.uv.es/gestio-electronica/ca/geiser-registre-general/geiser-registre-general/geiser-universitat-valencia/definicions-previes.html