• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/filologia-classica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 144

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1013

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
50

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ricós Vidal

Coordinador/a de la titulació Mikel Labiano Illundain

Coordinador/a de pràctiques externes Ferran Grau Codina

Coordinador/a de mobilitat Marco Antonio Coronel Ramos

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Filologia Clàssica ofereix un ampli coneixement de l’antiguitat grecoromana, sobretot de les llengües que la caracteritzen: el llatí i el grec. El coneixement d’aquest món cultural, fonamental en l’origen i el desenvolupament de la societat europea, proporciona una formació humanística sòlida, alhora que permet l’adquisició de competències filològiques que habiliten per a l’exercici professional. Així, l’estudiantat desenvolupa estratègies de gestió de la informació i d’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit lingüístic.

Informacions pràctiques:

La docència és l’àmbit professional més propici per als graduats i graduades en Filologia Clàssica, encara que el ventall és molt més ampli. A partir de tercer curs l'alumnat d'aquest grau pot triar entre aprofundir en la seua formació en Filologia Clàssica, amb assignatures optatives de la titulació, o desenvolupar competències en una segona llengua amb un programa Minor. El Minor és un bloc de 30 crèdits d'assignatures optatives en una segona llengua de la qual s'han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica. En tot cas, es cursen assignatures obligatòries de castellà i valencià, i encara que no es faça cap programa Minor, s'estudia una segona llengua (a triar entre alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, portuguès, rus o xinès).