Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Nota de prevenció sobre falsos sotres, voltes, cúpules, teulades i similars

  • February 19th, 2019
Sostre d'un edifici del Campus de Tarongers

En la Universitat de València existeixen voltes, cúpules i teulades, sent a més molt freqüent l'existència de falsos sostres.

El Servei de Prevenció i Medi Ambient ha informat que l'entrada de persones a tots aqueixos espais no és segura, ni tampoc l'emmagatzematge de materials en ells, existint: 

  • risc de caiguda de persones a diferent nivell, en altura i al buit, en entrar, per trencament de les superfícies en trepitjar-les. 
  • risc d'enfonsament, esfondrament, despreniment o col·lapse dels espais, per sobrecàrrega en emmagatzemar materials en ells. 

En aquest sentit, ha sigut recomanat el següent: 

  • Inventari de tals espais. 
  • Senyalització de prohibició d'entrada. 
  • Informació.
  • Buidatge de materials acumulats,opció de mesures preventives corresponents enfront dels riscos citats i coordinació d'activitats.

Per tal motiu, s'emplaça als responsables dels espais a remetre al correu electrònic prevencio@uv.es, aquesta informació.

foto d'un sostre