Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Identitat Visual Institucional de la Universitat de València (IVIUV)

La identificació visual d’una institució és un dels elements bàsics de la seua identitat. Una identitat que és el conjunt de valors, trets, característiques, aspectes conceptuals, físics i actuacions que, junt a un conjunt d’atributs, defineixen la seua essència com a institució.

La identitat visual de la Universitat de València com a organització parteix dels seus valors com a institució, dels seus orígens i la seua evolució al llarg del temps, per tal de proporcionar un conjunt d’elements gràfics que permeten identificar i singularitzar a la universitat en el seu conjunt i també a cadascun dels centres, instituts, departaments, serveis i unitats que composen una institució àmplia, extensa i diversa com és la nostra Universitat.

La identitat visual de la Universitat de València permet a la institució ser reconeguda i identificada per la ciutadania així com per altres organitzacions i institucions amb les quals interactua en el desenvolupament de les seues activitats de formació, investigació, transferència de coneixement i generació i difusió de cultura i ciència. Al mateix temps ha de permetre mantenir l’harmonia visual i la coherència per a l’ampli conjunt de suports de comunicació que permet el desenvolupament tecnològic actual així com per a l’àmplia varietat d’emissors amb què compta la Universitat.

A través d’aquesta web podeu accedir a la informació sobre els diferents elements que composen la identitat visual de la Universitat, les seues aplicacions i descarregar els arxius corresponents.

També podeu accedir a serveis d’assistència en línia que tenen per objectiu ajudar a la comunitat universitària a realitzar una acurada utilització dels elements d’identificació gràfica de la Universitat de València.