Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Posicionament

Podem millorar el posicionament dels continguts de les nostres pàgines web de forma natural mitjançant les tècniques de posicionament SEO, amb les quals podem treballar els continguts per tal que aporten valor. Exposem algunes recomanacions bàsiques:

El títol 

Cal tenir molt en compte l'elecció del títol en un text perquè és un dels factors més importants del SEO On Page.
Paraules com ‘Super’, ‘Millor’ o 'El més'", o la inclusió de l'any o números, poden ajudar-nos de dues formes; la primera atraient més clics i viralitat i la segona aconseguint més combinacions de paraules clau.
En el títol, la paraula o paraules clau han d'anar el més a l'esquerra que es puga. És la forma més utilitzada i la que millora el posicionament. Cal recordar que el títol és el que apareixerà en les cerques de Google.

Contingut atractiu i de qualitat

Es recomana que el contingut siga el més complet possible perquè així també reduirem al màxim el percentatge d'abandó o de rebot. La importància de la qualitat dels continguts, proporcionant informació valuosa, és un factor bàsic per a Google
La situació de les paraules clau dins del text és una qualitat a tindre en compte. Per a millorar el posicionament cal afegir la paraula clau en el primer o segon paràgraf del contingut, i en tot cas entre les 100 primeres paraules del contingut. Introduir sinònims i paraules clau relacionades pot ser molt útil per a dotar al contingut d'una major naturalitat.
El contingut ha d'estar ben estructurat. Com a norma general, caldria fer una introducció amb la informació més rellevant, el cos amb ampliació de dades i per últim, donar referències i vinculacions.  

Quins elements podem utilitzar?

 • Fotografies, infografies i vídeos (especialment si estan pujats a youtube) com a recurs.
 • Per a estructurar el text: 
  • ​Encapçalaments
  • Format tipus llistes i cites 
  • Negretes i cursives però no en excés.
 • Enllaços externs. És convenient per enriquir el contingut per diferents motius:
  • Facilita a Google identificar la temàtica de l'article gràcies a aquestes relacions.
  • Aporta valor al contingut i el complementa.
  • Creem relacions amb altres pàgines web del nostre sector.
 • Enllaços interns a pàgines del domini UV. És una estratègia molt potent per a millorar el posicionament web, però cal saber com dur-la a terme perquè en excés és contraproduent.
 • Estratègia d'esment. Té i deu ser un aspecte que utilitzem només si la qualitat del contingut és indiscutible.

Longitud del contingut

Sempre que un contingut siga de qualitat, tindrà més preferència que un altre contingut igual, si aquest té més paraules. Els continguts ben estructurats i la seua longitud són especialment valorats per Google. En un contingut més extens es té més probabilitats d'ús de més paraules clau i a més a més disposarà d'una major riquesa de paraules i qualificatius. També s'entén que serà considerat un treball més elaborat i documentat. Si generem un contingut molt complet que aborde totes les qüestions o dubtes que puguen tenir els usuaris, lògicament estarem aconseguint reduir la taxa de rebot.

Actualitzar continguts

Si la informació que es transmet pot tenir un interés més o menys permanent, es a dir, que no perd actualitat, sempre es pot revisar i tornar a publicar. En el cas que faça referència a un procediment, sempre s'ha d'actualitzar per tal d'aclarir en quin pas ens trobem. 

Altres aspectes importants

 •  Cal tenir en compte el pes de les imatges que incorporem als nostres continguts perquè afecten a la velocitat de càrrega de la pàgina. La velocitat millora l'experiència d'usuari.

 •  Webs responsive (adaptades a la visualització en dispositius mòbils). Tots els webs de la Universitat de València tenen aquesta consideració.

 •  La compartició de continguts en xarxes socials. Una vegada generats els continguts és molt fàcil compartir-los en xarxes socials mitjançant les barres de compartir.  En sí mateix no posiciona però en fer- ho aconseguim atraure trànsit al nostre web i donar a conèixer el nostre contingut a molt més públic.