Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Posicionament SEO

La paraula SEO prové del terme en anglés "Search engine Optimization"; que traduït significa "Optimització en motors de cerca". Açò vol dir que on siga que existisca un motor de búsqueda existeix un sistema o també anomenat algoritme que s'encarrega d'ordenar i mostrar les dades que sol·licita la persona que busca.

El SEO s'activa cada vegada que una persona realitza una busca en Google o qualsevol altre buscador. Si una persona busca informació obtindrà uns resultats de cerca segons eixe algoritme. El que interessa és aparéixer el més amunt possible en eixa 1ª pàgina que mostra de resultats.

El sistema de cerca va decidir quins serien els resultats més adequats segons el terme a buscar.

El SEO es dividix en 2 grans àrees,  el SEO On Site i el SEO Offsite:

  • El SEU On Site
    • Són tots els aspectes relacionats a la infraestructura i construcció del teu lloc web, des dels recursos assignats en el teu pla d'hosting a la la velocitat de càrrega, en aquesta branca existeixen moltíssims aspectes els quals poden ser millorats d'acord amb les recomanacions del mateix Google a les guies generals de SEO.
  • SEO Off site.
    • Involucra tot el que sestà fora del lloc web, en específic els enllaços d'altres pàgines al teu lloc, mencions en lloc de referència. Un enllaç pot valdre més que un altre segons la seva autoritat.