Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Traducció

L’equip de traducció de la Unitat Web i Màrketing dona suport a la traducció a l’anglés de tots els usuaris i usuàries del gestor web de la Universitat de València. D’aquesta manera queda garantit el poder oferir en les tres versions lingüístiques, valencià, castellà i anglés, totes les planes web institucionals i corporatives de la nostra universitat.

Membres de l'equip de traducció als seus llocs de treball

Es tracta d’un equip col·laboratiu, integrat tant per personal en plantilla com per estudiantat realitzant pràctiques remunerades. Aquests i aquestes estudiants estan completant la seua formació en un entorn dinàmic i innovador, treballant amb tutors que els oferixen orientació, supervisió i aprenentatge pràctic, contribuint així a la seua futura inserció professional. En la seua tasca, a més, estan familiaritzant-se amb l’ús de les darreres eines informàtiques de traducció, com MemoQ o la intel·ligència artificial, dissenyades per a millorar la productivitat i la qualitat en projectes de traducció i localització.

No hem de perdre de vista que disposar d’una bona traducció a l’anglés de totes les planes de la universitat és important per diverses raons:

  • Accessibilitat global: la Universitat de València compta amb estudiantat, professorat i personal investigador de diferents parts del món. Tindre una web traduïda permet que estes persones accedisquen a la informació rellevant en un idioma que dominen, la qual cosa facilita la comunicació i la integració dins de la comunitat universitària.
  • Reputació internacional: Una web ben traduïda transmet professionalisme i mostra el compromís de la universitat amb la diversitat cultural i lingüística. Això pot millorar la reputació de la institució a nivell internacional i atraure a estudiantat, professorat i personal investigador de tot el món.
  • Atracció d'estudiants internacionals: els nostres centres busquen atraure estudiants internacionals per a augmentar la diversitat al campus i enriquir l'ambient acadèmic. Una web traduïda pot ser una ferramenta poderosa per a arribar a estos estudiants potencials i proporcionar-los la informació que necessiten per a prendre decisions informades sobre la seua educació.
  • Comunicació efectiva: una web correctament traduïda garantix una comunicació efectiva amb  tots els membres de la comunitat universitària que poden no tindre un domini complet dels idiomes principals de la universitat. Això és crucial per a la difusió d'informació acadèmica, administrativa, esdeveniments, programes d'estudi, oportunitats d'investigació, entre altres aspectes rellevants.
  • Compliment normatiu: En alguns casos, en el cas de projectes o altres iniciatives finançades per entitats externes com la Unió Europea, tindre una web traduïda a l’anglés pot ser necessari per a complir amb les regulacions de determinats programes finançadors.

En resum, disposar d'un bon equip de traducció per a la web de la nostra universitat és essencial per a garantir l'accessibilitat, la comunicació efectiva i la reputació internacional de la institució, la qual cosa al seu torn pot contribuir al seu èxit i excel·lència acadèmica.

Podeu sol·licitar el suport d’aquest equip a través del sistema de tiquetingUV sempre que sigueu usuaris del gestor web, si encara no ho eres, la persona responsable del lloc web corresponent ha de demanar l’alta per a tu. 

Això sí, cal tindre en compte que el suport a la traducció s'ofereix tan sols per a la traducció dels continguts que apareixen directament a la web i no per a documents independents encara que hi apareguen enllaçats.