Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Promoció d'activitats

TiquetingUV és l'aplicació de suport de la Universitat de València per a l'atenció d'usuaris i usuàries en línia.
Aquest formulari va adreçat a la creació d’una sol·licitud per a la difusió d’una activitat acadèmica, científica, cultural, institucional i/o esportiva (congressos, exposicions, competicions, trobades, etc.) entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària, mitjançant totes les eines comunicatives de la UV.

Les persones que utilitzen Tiqueting s'han d'autentificar amb l'usuari i contrasenya de correu d'UV i emplenar els camps amb la major informació possible. Per a tal finalitat els usuaris i usuàries tenen la possibilitat de carregar tot tipus d’arxius. Cal emplenar una sol·licitud per a cada activitat.

En aquesta opció de l'aplicació TiquetingUV destinada a la promoció d'activitats, l'usuari ha d'emplenar el major número possible dels camps que hi figuren al formulari, una informació que ajudarà a identificar les acccions comunicatives més apropiades per a la difusió de l'activitat proposada. Entre eixos camps, a més de la denominació, prioritat, dates i descripció de l'activitat, s'ha d'assenyalar el públic específicl al qual va dirigida (PDI, PAS, PI, estudiantat, titulats, públic extern, etc). És convenient adjuntar tots els arxius complementaris possibles, com ara imatges i pdf amb cartelleria, programa, etc, i cal informar de si s'ha creat una entrada a l'AgendaUV, una petició a banda per a la publicació d'esdeveniments a les agendes corporatives que té el se propi formulari. Altres dades importants a introduir per tal d'identificar millor les possibles accions de difusió és si existeix una notícia prèvia sobre l'activitat publicada a UVNotícies o altre portal corporatiu, si hi ha un període d'inscripció per a l'activitat, o si existeix algun tipus de material promocional en línia de l'activitat que es va a difondre. 

També ajudarà a definir les accions de difusió conèixer si hi ha contingut sobre l'activitat en el lloc corporatiu propi de l'estructura UV que proposa l'acció promocional. 

Qualsevol dada és important per a traçar una campanya de promoció, i per eixe motiu el formulari de la sol·licitud és tan meticulós a l'hora de demanar dades com ara si hi ha entitats patrocinadores, o es disposa d'imatges i vídeos. És important emplenar el major número possible de camps en el formulari de la sol·licitud per tal d'assegurar l'eficàcia en la difusió de l'activitat. 

Cal recordar, per últim, que aquesta eina, com totes les opcions de sol·licituds disponibles en TiquetingUV, deixa constància de les interaccions entre la persona sol·licitant i l’equip que dona resposta per a un major control en la qualitat del servei. A més a més, serveix per acreditar el nombre de tiquets resolts en el temps.