Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

Promoció d'activitats

TiquetingUV és l'aplicació de suport de la Universitat de València per a l'atenció d'usuaris i usuàries en línia. S'han d'autentificar amb l'usuari i contrasenya de correu d'UV.
Aquest formulari va adreçat a la creació d’una sol·licitud per a la difusió d’una activitat acadèmica, científica, cultural, institucional i/o esportiva (congressos, exposicions, competicions, trobades, etc.) entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària, mitjançant totes les eines comunicatives de la UV. Cal emplenar-ne un per a cada activitat.

En aquesta opció de l'aplicació TiquetingUV destinada a la promoció d'activitats, l'usuari ha d'emplenar el major número possible dels camps que hi figuren al formulari, una informació que ajudarà a identificar les acccions comunicatives més apropiades per a la difusió de l'activitat proposada. Entre eixos camps, a més de la denominació, prioritat, dates i descripció de l'activitat, s'ha d'assenyalar el públic específic al qual va dirigida (PDI, PAS, PI, estudiantat, titulats, públic extern, etc). És convenient adjuntar tots els arxius complementaris possibles, com ara imatges i pdf amb cartelleria, programa, etc, i cal informar de si s'ha creat una entrada a l'AgendaUV, una petició a banda per a la publicació d'esdeveniments a les agendes corporatives que té el seu propi formulari. Altres dades importants a introduir per tal d'identificar millor les possibles accions de difusió és si existeix una notícia prèvia sobre l'activitat publicada a UVNotícies o altre portal corporatiu, si hi ha un període d'inscripció per a l'activitat, o si existeix algun tipus de material promocional en línia de l'activitat que es va a difondre. 

També ajudarà a definir les accions de difusió conèixer si hi ha contingut sobre l'activitat en el lloc web corporatiu propi de l'estructura UV que proposa l'acció promocional. 

Cal recordar, per últim, que aquesta eina, com totes les opcions de sol·licituds disponibles en TiquetingUV, deixa constància de les interaccions entre la persona sol·licitant i l’equip que dona resposta per a un major control en la qualitat del servei. A més a més, serveix per acreditar el nombre de tiquets resolts en el temps.