Logo de la Universitat de València Logo Unitat Web i Màrqueting Logo del portal

La Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València ofereix el programa de suport de màsters universitaris, amb l'objectiu d’assegurar, millorar i enfortir la presència i posicionament digital dels màsters oficials, així com facilitar i agilitzar les peticions i necessitats respecte als seus portals web. Aquest programa de suport està enfocat a les accions de gestió de continguts i a l'arquitectura web.

L'estratègia de màrqueting de continguts motiva totes les accions d’aquest programa coordinat i desenvolupat per la Unitat Web i Màrqueting. La tècnica principal d'aquesta estratègia consisteix en publicar en els webs específics dels màsters continguts elaborats, originals, amb atractiu i qualitat, que els diferencien de la resta i que aconseguisquen atraure l'atenció de futurs estudiants, a més de dotar a les webs d’una imatge cuidada i actualitzada. Es tracta d'evolucionar les actuals webs de caràcter fonamentalment informatiu a webs que, addicionalment, posen en valor tota la reputació i la credibilitat de la nostra oferta formativa.

L'eina de comunicació que es farà servir entre la coordinació dels màsters i l'equip de suport de la Unitat Web i Màrqueting serà TiquetingUV. Aquesta ferramenta és molt funcional, ja que ens permet interactuar de manera ràpida, adjuntar documents en els tiquets, afegir descripcions i observacions... en definitiva, fa més àgil i ràpida la comunicació i resolució de problemes. Totes aquestes funcionalitats tenen com a finalitat millorar la qualitat del servei que dona la Unitat Web i Màrqueting. Aquestes interaccions queden registrades en TiquetingUV per a un major control de la qualitat, quantitat i rapidesa en la resolució d’incidències.